SV EN

Terveydenhuoltotutkimuksen tutkimusohjelma (TERTTU)

 

Terveydenhuoltotutkimuksen tutkimusohjelma oli vastaus yhteiskunnalliseen keskusteluun siitä, onko terveyspalvelujen rahoitus kriisissä, vastaavatko palvelut kaikilta osin väestön tarpeisiin ja ovatko väestöryhmien väliset terveyserot suurentuneet. Tarvittiin koordinoitua terveydenhuoltotutkimukseen painottuvaa tutkimusohjelmaa, jolla etsittiin ratkaisuja terveydenhuollon ongelmille. Terveydenhuollon haasteena on väestön ikärakenteen muutos, mikä johtaa vanhusten määrän kasvun myötä lisääntyneisiin terveyspalvelujen tarpeisiin. Lisäksi huoltosuhteen muuttuessa suhteellisesti pienempi määrä työssä käyviä joutuu rahoittamaan suuremmat eläke- ja terveydenhuoltomenot. 

Tavoitteet

Tutkimusohjelman yleisenä tavoitteena oli lisätä pysyvästi tieteellisen tutkimuksen panosta etsittäessä ratkaisuja terveydenhuollon keskeisiin kehityshaasteisiin ja -ongelmiin. Samalla ohjelma pyrki kehittämään terveydenhuoltotutkijoiden ja terveydenhuoltojärjestelmän eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

Sisältö

Tutkimusohjelma tarkasteli terveydenhuoltoon liittyviä tarpeita, menetelmiä, rakenteita ja päätöksentekoa kansalaisten, ammattilaisten ja päätöksentekijöiden näkökulmasta. Esimerkkejä keskeisistä sisällöllisistä teema-alueista ovat:

  • terveydenhuollon arvoperusta, oikeudenmukaisuus ja prioriteetit,
  • terveydenhuoltoa koskeva päätöksenteko ja sen poliittis-yhteiskunnalliset ja kansainväliset kytkennät,
  • väestörakenteen muutoksen ja muiden yhteiskunnallisten muutosten tuomat haasteet terveydenhuollolle,
  • terveyspalvelujen ja niihin liittyvien muiden hyvinvointipalvelujen tuottamisen, hallintarakenteiden ja -menetelmien ja rahoituksen vaihtoehdot ja innovaatiot Suomen kokemuksen ja kansainvälisen vertailun näkökulmasta,
  • terveydenhuoltoon liittyvän yritystoiminnan kehitys ja edellytykset mukaan lukien elinkeino- ja kilpailupolitiikka, julkisen rahoituksen kanavointi sekä julkisen ja yksityisen terveydenhuollon keskinäissuhteiden vaikutukset,
  • kansalaisten, potilaiden ja heitä edustavien tahojen odotukset ja heidän mahdollisuutensa osallistua ja vaikuttaa terveydenhuoltopalveluihin,
  • terveydenhuollon työelämä, koulutus, henkilöstökehitys ja johtaminen,
  • terveydenhuollon tavara-, palvelu-, työ- ja rahoitusmarkkinoiden kehitys ja kansainvälistyminen ja tämän vaikutus kansallisen ja paikallisen terveydenhuollon kehitykseen,
  • terveydenhuollon ja sen soveltamien menetelmien vaikuttavuus ja tehokkuus, menetelmien arvioinnin toimintamallit sekä terveydenhuollon uusien menetelmien ja tieto- ja viestintäteknologian hallittu hyödyntäminen.

Rahoitus

Suomen Akatemia rahoitti tutkimusohjelmaa yhteensä 6 miljoonalla eurolla.

Tutkimusohjelman arviointi

Kansainvälistä arviointipaneelia pyydettiin tarkastelemaan ohjelmaa kokonaisuutena ja kiinnittämään huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin: tutkimusohjelman suunnittelu, ohjelman tieteellinen laatu, ohjelman toteuttaminen, tutkijan- ja asiantuntijakoulutus, yhteistyö ja verkostoituminen sekä tutkimustulosten sovellettavuus ja merkitys tulosten käyttäjille.
Ohjelma herätti suurta mielenkiintoa ja hankkeiden heterogeenisuudesta huolimatta ohjelman koordinointiryhmä onnistui hyvin koulutuksen järjestämisessä ja hankkeiden tukemisessa. Alalle rekrytoitiin useita tutkijoita ja monet ohjelman tulokset näkyvät vasta viiveellä.

Tarkempaa tietoa tutkimusohjelman arvioinnista on tutkimusohjelmasta laaditussa englanninkielisessä arviointiraportissa.

Ohjelmamuistio

Ohjelmaesite (pdf)


Tutkimusohjelman koordinaatio

Ohjelmajohtajana toimi professori Juhani Lehto ja koordinaattorina tutkija Ulla Ashorn, molemmat Tampereen yliopiston Terveystieteen laitokselta.

 Terveydenhuoltotutkimuksen tutkimusohjelma (2004–2007)

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »