SV EN

Suomalaiset yritykset ja globaalin kilpailun haasteet -tutkimusohjelma (LIIKE)

 

Tavoitteet

Tutkimusohjelman tavoitteena oli tutkia suomalaisten yritystoiminnan ja liikkeenjohdon muutoksia globaalin tieto- ja osaamispohjaisen kilpailun sekä jatkuvasti vahvistuvan finanssivetoisuuden puristuksessa.  Erityisesti tutkittiin näihin muutoksiin liittyvää uuden liiketoimintaosaamisen kehittymistä ja kehittämistä suomalaisissa yrityksissä.

Ohjelman avulla pyrittiin vastaamaan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: miten yrityksen rooli markkinatalouden perusyksikkönä on muuttumassa,  miten suomalaiset yritykset syntyvät ja muuttuvat uudessa toimintaympäristössä, millaisten yritystasoisten prosessien kautta muutos tapahtuu, sekä miten voidaan kehittää uusiin olosuhteisiin soveltuvia uusia innovatiivisia liiketoimintaosaamisen muotoja.

Tutkimusohjelman avulla avattiin yritys 'mustana laatikkona', jollaisena se useimmiten talous- ja yhteiskuntatieteissä kuvataan. Tavoitteena oli spesifioida erityisesti yritysten sisäisiä prosesseja, joissa liikkeenjohdolla on, muiden sidosryhmien ohella, keskeinen merkitys. Suomalaisten yritysten erityisluonteen hahmottamiseksi, ja niiden kilpailukykyä vahvistavien ja heikentävien prosessien täsmentämiseksi, tarvittiin ennen muuta empiiristä ja vertailevaa tutkimusta.

Sisältö

Tutkimusohjelma kohdistettiin seuraaville teema-alueille:
- Innovaatioiden synty ja kaupallistaminen tietointensiivisissä yrityksissä
- Tiedonmuodostus, uudet toimintamuodot ja tulevaisuuden yritys: tuotantovetoisuudesta tietointensiiviseen yritykseen
- Yritysten verkostoituminen globaalissa taloudessa
- Elektronisten markkinoiden kehittyminen: uhat ja mahdollisuudet
- Omistajat ja ylin johto
- Yrittäjyys - uusien yritysten synty ja kehitys
- Työ, yksilö ja liikkeenjohto globaalissa  yritysympäristössä - Yritysten ja liikkeenjohdon yhteiskunnallinen ja ekologinen vastuu globaalissa taloudessa

Rahoitus

Suomen Akatemia rahoitti tutkimusohjelmaa 4,3 miljoonalla eurolla.

Kesto

Tutkimusohjelma oli kolmivuotinen ja se ajoittui vuosille 2001-2004

Tutkimusohjelman alkumuistio (pdf)

Tutkimusohjelman arviointi

Kansainvälisen arviointiryhmän mukaan Suomalaiset yritykset ja globaalin kilpailun haasteet -tutkimusohjelmasta muodostui sangen tuloksekas varsinkin ohjelman piirissä suoritettujen tutkintojen lukumäärän ja ilmestyneiden julkaisujen suhteen. Ohjelmaan valittujen hankkeiden heterogeenisyydestä huolimatta myöskin eri yliopistoissa työskentelevät tutkimusryhmät löysivät yhteistyön mahdollisuuksia. 

Tarkempaa tietoa tutkimusohjelman arvioinnista on tutkimusohjelmasta laaditussa englanninkielisessä arviointiraportissa.  

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »