SV EN

Rakennebiologian tutkimusohjelma

 

Tavoitteet

Rakennebiologian tutkimusohjelman tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa biologisten järjestelmien molekulaaristen rakenteiden ja toiminnan välisestä yhteydestä. Ohjelmalla pyrittiin vahvistamaan rakennebiologian ja bioinformatiikan tutkimusta ja parantamaan alan toimintaedellytyksiä Suomessa. Tätä varten luotiin vuorovaikutteisia, useita tieteenaloja edustavia tutkimusryhmiä ja -verkostoja sekä kehitettiin niiden metodologisia ja tietotaidollisia valmiuksia.

Sisältö

Ohjelman pääpaino oli proteiinien rakenteiden tutkimuksessa, jota sisältyi kaikkiin hankkeisiin. Myös virusten, hiilihydraattien ja solun kalvojen rakenteita ja toimintaa tutkittiin. Keskeisiä menetelmiä olivat muun muassa proteiinikristallografia, ydinmagneettinen resonanssispektroskopia ja pienkulmasironta, molekyylimallitus ja tietokonesimulaatiot.

Rakennebiologian perustutkimus johti uusiin määritettyihin proteiinirakenteisiin. Tähän tietoon perustuvat jatkotyöt selvittivät proteiinien toimintaa sekä kytkeytymistä laajempiin toiminnallisiin kokonaisuuksiin soluissa. Proteiinien rakennetietoa voidaan käyttää myös lääkkeiden ja biolaskentamenetelmien kehittämisessä.


Laajuus

Ohjelmaan valittiin yhdeksän hanketta. Tutkimusohjelmassa työskenteli yhteensä noin 120 tutkijaa seuraavissa organisaatioissa: Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Kuopion ja Oulun yliopistot, Åbo Akademi ja Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT.


Rahoitus

Ohjelman kokonaisbudjetti oli 29 miljoonaa markkaa (4,9 miljoonaa euroa). Suomen Akatemia rahoitti ohjelmaa 20 miljoonalla markalla. Tekes osallistui ohjelman rahoitukseen 9 miljoonalla markalla.


Kesto 2000-2002

Tutkimusohjelman koordinaatio

Tutkimusohjelmaa koordinoi Tuomo Glumoff, Oulun yliopisto, Biokemian laitos.

Tutkimusohjelman alkumuistio

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »