SV EN

Puun materiaalitieteen tutkimusohjelma (2003 - 2006)

 

Puun materiaalitieteen suomalais-ruotsalainen tutkimusohjelma oli jatkoa metsäalan tutkimusohjelma Wood Wisdomille (1998–2001). Wood Wisdom -tutkimusohjelman arvioinnit suosittivat ohjelman jatkamista ja keskittymistä puun materiaaliominaisuuksiin. Myös metsäalan eri toimijoiden välillä vallitsi yhteisymmärrys siitä, että puun materiaaliteknistä tutkimusta tulee jatkaa ja syventää sekä lisätä kansainvälistä yhteistyötä metsäalalla tapahtuneen globalisaatiokehityksen vuoksi.

Tavoitteet

Puun materiaalitieteen tutkimusohjelman tavoitteena oli osaamisen kehittämisen ja osaamiseen perustuvien innovaatioiden avulla luoda mahdollisuudet innovatiivisten, ekotehokkaiden tuotteiden, prosessien ja palveluiden kehittämiselle sekä sitä kautta parantaa metsäklusterin kilpailukykyä ja nostaa puutuoteteollisuuden jalostusastetta.

Sisältö

Ohjelma koostui kahdesta osiosta: puun ominaisuuksiin keskittyvästä perustutkimuksesta ja innovatiivisten ja ekotehokkaiden tuotteiden ja prosessien kehittämisestä. Ohjelman teema-alueet olivat:

  • Puuaineen materiaaliominaisuudet, niiden vaihtelu ja muodostuminen.
  • Puun materiaaliominaisuuksiin vaikuttamisen keinot.
  • Puumateriaalin muokkaaminen ja prosessoiminen innovatiivisiksi, ekotehokkaiksi tuotteiksi.
  • Puunjalostuksen arvoketjujen hallinta uusien innovatiivisten tuotteiden osalta.

Ohjelman suunnittelu, haut ja hakemuksien käsittely toteutettiin eri osapuolien yhteistyönä. Pääsääntöisesti Suomi rahoitti suomalaisia tutkimushankkeita ja Ruotsi ruotsalaisia. Tutkijoiden välistä yhteistyötä edistettiin järjestämällä kokouksia ja seminaareja.

Ohjelma verkotettiin muiden eurooppalaisten tutkimusohjelmien kanssa Woodwisdom -ERA-NET:n avulla.

Rahoitus

Puun materiaalitieteen tutkimusohjelman kokonaisrahoitus vuosina 2003–2006 oli noin 20 miljoonaa euroa. Suomen Akatemia rahoitti tutkimusohjelmaa 1,7 miljoonalla eurolla. Muita julkisia rahoittajatahoja olivat Tekes, maa- ja metsätalousministeriö, Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) sekä VINNOVA (Verket för innovationssystem).

Kesto 2003-2006

www.woodwisdom.net/

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »