SV EN

Luonnonvarojen kestävä käyttö SUNARE -tutkimusohjelma

 

Tavoitteet

Tutkimusohjelmassa luonnonvarojen käyttöä tarkasteltiin elävän, tuottavan ekosysteemin näkökulmasta.  Ohjelman tavoitteena oli edistää luonnonvarojen kestävän käytön tutkimusta. Luonnonvarojen hoidon ja käytön tulee olla ekologisesti perusteltua, taloudellisesti kestävää sekä eettisesti ja sosiaalisesti hyväksyttävää. Tutkimusohjelma oli lähtökohtaisesti monitieteinen.

Tieteidenvälinen yhteistyö loi uudenlaisia poikkitieteellisiä metodisia valmiuksia, joita tarvitaan luonnonvarojen kestävän käytön eri ulottuvuuksien samanaikaiseen tarkasteluun. Tutkimushankkeissa pyrittiin eri tieteenaloja edustavien tutkijoiden muodostamiin tutkimusryhmiin. Hankkeiden ensisijaisina valintaperusteina olivat hankkeiden tieteellinen taso ja innovatiivisuus.

Sisältö

Tutkimusohjelmassa käytettäviä näkökulmia luonnonvarojen kestävään hoitoon ja käyttöön olivat

- ekologinen tehokkuus
- riskien hallinta
- taloudellisuus
- arvoperusteet
- ihmisten toiminta ja tarpeet

Laajuus

Tutkimusohjelma sisälsi 28 tutkimusprojektia ja tutkimuskonsorttia.

Rahoitus

Tutkimusohjelmaa rahoittivat Suomen Akatemia, maa- ja metsätalousministeriö ja Tekes. Kokonaisrahoitus oli 9.25 miljoonaa euroa, josta Suomen Akatemian osuus oli 8.07 miljoonaa euroa. Maa- ja metsätalousministeriön rahoitusosuus oli 0.84 miljoonaa euroa ja Tekesin 0.25 miljoonaa euroa.

Kesto

Tutkimusohjelma oli kolmivuotinen ja se toteutettiin vuosina 2001–2004.

Tutkimusohjelman arviointi

Suomen Akatemia nimitti kansainvälisen asiantuntijapaneelin arvioimaan ohjelmaa. Paneeli arvioi SUNARE projektien olevan pääosin tieteellisesti korkealaatuisia, kolmannes projekteista katsottiin poikkeuksellisen hyviksi. Osalle projekteista SUNARE oli erinomainen foorumi tieteidenvälisyyden kehittymiseen, osalle SUNARE rahoitus varmisti tutkimuksen jatkumisen entiseen malliin. 

Tarkempaa tietoa tutkimusohjelman arvioinnista on tutkimusohjelmasta laaditussa englanninkielisessä arviointiraportissa.

Tutkimusohjelmamuistio

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »