SV EN

Life as Learning (LEARN)

 

Life as Learning -ohjelma oli kansallinen tutkimusohjelma oppimisen tutkimuksen alueella, jonka Suomen Akatemian hallitus päätti käynnistää 6.11.2001. Akatemia varasi tutkimusohjelman toteuttamiseen 5,1 miljoonaa euroa vuosille 2002–2006. Ohjelma käynnistyi syyskuussa 2002, jolloin Suomen Akatemia valitsi ohjelmaan 17 hanketta, joista kolme oli konsortiohankkeita. Tutkimusprojektit toimivat Suomen eri yliopistoissa ja korkeakouluissa ja eri tieteenalat ovat hyvin edustettuina. Monet hankkeet olivat poikkitieteellisiä ja niissä tehtiin kansainvälistä yhteistyötä.

Tavoitteet

LIFE AS LEARNING -tutkimusohjelman tavoitteena oli:

  • Rohkaista uudenlaista tutkimuskulttuuria ja tutkimuskumppanuuksia, poikkitieteellisiä, kansainvälisiä ja erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden välisiä tutkimushankkeita
  • Löytää tapoja elinikäisen ja elämänlaajuisen oppimisen haasteiden hallitsemiseen uudenlaisen syrjäytymisen estämiseksi
  • Luoda laadukasta tieteidenvälistä perustaa oppimisen ja opetuksen tutkimukselle erilaisissa opiskelun ja työelämän yhteyksissä.
  • Ennustaa tulevaisuuden oppimisen tarpeita yhteisön, kulttuurin ja yksilön näkökulmasta

Sisältö

Tutkimusohjelmalla oli viisi tutkimusteemaa:

  • oppimisen käsitteen uudelleen määrittely
  • oppimisen sosiaalinen ja kulttuurinen konteksti
  • tiedon luominen
  • työskentely-ympäristöt
  • uusi opettajuus

Lisätietoa englanninkielisestä tutkimusohjelmamuistiosta:

Life as Learning -ohjelmamuistio (doc)

Laajuus

Suomen Akatemia valitsi ohjelmaan 17 hanketta, joista kolme on konsortiohankkeita.

Rahoitus

Suomen Akatemia rahoitti LEARN -tutkimusohjelmassa noin 5,1 miljoonalla eurolla kolmea yhteishanketta eli konsortiota ja 14 yksittäistä hanketta vuosina 2002–2006. Ohjelman rahoittajia olivat Suomen Akatemian lisäksi, Opetushallitus, Opetusministeriö, Tekes, ja Työsuojelurahasto.

Kesto 2002–2006

Tutkimusohjelman arviointi

Tutkimusohjelmaa arvioinut kansainvälinen arviointipaneeli totesi ohjelman ja siihen kuuluneiden yksittäisten projektien olleen kunnianhimoisia ja innovatiivisia. Koko ohjelman kattava teoreettinen teema olisi kuitenkin yhtenäistänyt ohjelmaa. Myös projektien sisällä olisi voinut kehittää projekteihin kuuluvien, sinänsä korkeatasoisten yksittäisten tutkimusten välisiä metodologisia ja käsitteellisiä yhteyksiä.Toisaalta paneeli piti kuitenkin myös uusien tutkijoiden kouluttamista oppimisen tutkimuksen alalle yhteänä ohjelman vaikutuksista akateemiselle yhteisölle.

Tarkempaa tietoa tutkimusohjelman arvioinnista on tutkimusohjelmasta laaditussa englanninkielisessä arviointiraportissa

 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »