SV EN

Kaupunkitutkimusohjelma URBS

 

Tavoitteet

Tutkimusohjelmassa tarkasteltiin kaupunkia yhteiskunnallisten muutosten kohteena ja niihin vaikuttajana. Tavoitteena oli tuottaa tietoa kaupunkikehityksen muutoksista, jotka liittyvät kansainvälistymiseen, muuttuvaan kaupunkipolitiikkaan, hallinnollisiin ja taloudellisiin kysymyksiin sekä kaupunkien alue- ja ympäristökehitykseen. Muutosten analysoinnin pohjalta ennakoitiin kaupunkien kehitystä ja luotiin apuneuvoja yhdyskuntasuunnittelun tueksi.


Ohjelma vastasi osaltaan globalisoitumisen ja voimakkaan kaupungistumisen seurauksena syntyneeseen tutkimustarpeeseen. Kaupungit ovat elinvoimaisia yksiköitä kasvavalle maailmantaloudelle, ja ne pyrkivät muodostamaan  kansainvälisiä verkostoja. Menestyäkseen suomalaisten kaupunkien on kytkeydyttävä Euroopan kaupunkiverkkoon tavalla, joka edellyttää lähtökohdiltaan monialaista kaupunkitutkimusta sekä perusteltua ja tietoista kaupunkipolitiikkaa.


Sisältö

Ohjelman teema-alueita olivat kaupunkien ja kaupunkijärjestelmän kansainvälistyminen, kaupunkien alueellisuus ja vuorovaikutus ympäristönsä kanssa, kaupunkitilan uusi käyttö, kaupunkielämän uhkatekijät ja mahdollisuudet, kaupungit innovatiivisina toimintaympäristöinä sekä uusi kaupunkitalous ja kehityksen ohjaus. Poliittis-taloudelliseen näkökulmaan painottuen tutkittiin uutta kaupunkitaloutta ja kaupunkien kehityksen ohjausta. Erityisesti sosiaalisesta näkökulmasta tutkittiin kaupunkielämän uhkatekijöitä ja mahdollisuuksia. Kaupunkitilan uutta käyttöä tarkasteltiin kulttuurisesta ja ympäristötekijät huomioivasta näkökulmasta. Ohjelman hankkeet edustivat arkkitehtuuria ja teknisiä tieteitä, alue- ja yhteiskuntatieteitä, humanistisia tieteitä sekä maisema- ja ympäristötutkimusta.


Laajuus

Ohjelmaan valittiin 15 hanketta. Kaikkiaan ohjelmassa työskenteli noin 50 tutkijaa seuraavissa organisaatioissa: Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot, Teknillinen  korkeakoulu, Tampereen teknillinen korkeakoulu ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT.


Rahoitus

Ohjelman kokonaisbudjetti oli 18 miljoonaa markkaa (3 miljoonaa euroa), josta Suomen Akatemian osuus oli 9 miljoonaa markkaa. Ohjelman muut rahoittajat olivat kauppa- ja  teollisuusministeriö, liikenneministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, opetusministeriö, sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työministeriö, ympäristöministeriö sekä Suomen kuntaliitto.


Kesto 1998-2001

Tutkimusohjelman arviointi

Tietoa tutkimusohjelman arvioinnista on tutkimusohjelmasta laaditussa englanninkielisessä arviointiraportissa.

Tutkimusohjelman koordinaatio

Tutkimusohjelmaa koordinoi Harri Andersson, Turun yliopisto, Maantieteen laitos.

Ohjelman hankkeet

Tutkimusohjelman alkumuistio

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »