SV EN

Liiketoimintaosaamisen tutkimusohjelma LIIKE2

 

Yritysten teknologisessa ja taloudellisessa toimintaympäristössä on institutionaalisen kehityksen ohella tapahtunut nopeita muutoksia viime vuosina. Globaalin toimintaympäristön ja asiakkaiden roolin korostuminen tuottavat monentasoisia ja -suuntaisia muutoksia yritysten ja muiden taloudessa toimivien organisaatioiden toimintamalleihin.  Yritysten toiminta ja kilpailu kansainvälisillä markkinoilla ja sen aiheuttamat muutokset yritysten toimintamalleissa, strategioissa ja ansaintatavoissa tuottavat uusia haasteita myös yritysten liiketoimintaosaamisen tutkimukselle.

Tavoitteet

Liiketoimintaosaamiseen kohdistuvan uuden tutkimusohjelman tarpeellisuus on korostunut uusien paikallista ja globaalia taloutta, työllisyyttä, yritysten toimintaa, kilpailukykyä sekä innovaatioiden ja teknologiaosaamisen kaupallistamista koskevien ajankohtaisten kysymysten myötä. Tutkimusohjelman avulla pyrittiin vastaamaan kysymykseen siitä, miten liiketoimintaosaaminen toimii teknologisten ja sosiaalisten innovaatioiden ohella suomalaisen yhteiskunnan peruspilarina.

Liiketoimintaosaamisen tutkimusohjelman (Liike2) tavoitteena oli tutkia suomalaisen talouden kannalta keskeisenä pidetyn liiketoimintaosaamisen eri ulottuvuuksia. Millä tavalla ja miten suomalaiset ja Suomessa toimivat yritykset parantavat kilpailukykyä omalla toiminnallaan?

Ohjelman yleisinä tavoitteina oli vahvistaa liiketoimintaosaamisen tutkimusta, lisätä liiketoimintaosaamisen yleistä yhteiskunnallista ja taloudellista hyödynnettävyyttä, edistää tutkimusyhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti sekä vahvistaa tutkijakoulutusta ja tutkijanuraa. 

Sisältö

Liike2-tutkimusohjelmassa pyrittiin vastaamaan erityisesti seuraaviin kysymyksiin: miten yrityksen rooli markkinatalouden perusyksikkönä on muuttumassa, miten suomalaiset yritykset syntyvät ja muuttuvat uudessa toimintaympäristössä, millaisten yritystasoisten prosessien kautta muutos tapahtuu, sekä miten uusiin olosuhteisiin soveltuvia uusia ja innovatiivisia liiketoimintaosaamisen muotoja voidaan kehittää. 

Rahoitus

Suomen Akatemia rahoitti ohjelmaa 4,25 miljoonalla eurolla. Kolme ohjelman hanketta sai osarahoitusta Työsuojelurahastosta ja kolme hankkeista toteutetaan yhteistyössä Venäjän humanistisen rahaston kanssa. 

Kesto 2006–2009

Hankkeet

Koordinaatio

Tutkimusohjelmaa koordinoi ohjelmapäällikkö Asta Salmi.

Raportteja:

Tutkimusohjelman alkumuistio (pdf)

Arviointiraportti (pdf)

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »