SV EN

Kahden puolen Pohjanlahtea (Svenskt i Finland - finskt i Sverige -tutkimusohjelma)

Tavoitteet

Ohjelman tavoitteena oli tutkia suomalaisuuden ja ruotsalaisuuden rinnakkaiseloa Suomessa ja Ruotsissa sekä maiden välistä riippuvuutta, riippumattomuutta, vuorovaikutusta ja keskinäisiä jännitteitä historiallisesti, nykyhetkellä ja tulevaisuudessa. Ohjelmalla haluttiin myös edistää suomalais-ruotsalaista tutkimusyhteistyötä. Lähtökohtana ohjelmalle oli Länsi-Euroopan yhdentyminen ja talouden jatkuva globalisoituminen, jotka tulevaisuudessa asettavat Suomen ja Ruotsin samanlaisten haasteiden eteen.

Tutkimushankkeet peilautuivat vasten Suomen ja Ruotsin varsin ainutlaatuista keskinäistä suhdetta. Mailla on pitkä yhteinen historia sekä samankaltainen yhteiskuntarakenne ja arvopohja. Ne kohtaavat samoja ongelmia politiikan, kielen, uskonnon ja kulttuurin alueella sekä suhteessaan kansalliseen identiteettiin, viestintään, yhdentymiseen ja alueellistumiseen koskien sekä maiden keskinäisiä suhteita että suhteita muuhun Eurooppaan.


Sisältö

Bilateraalisessa, humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tutkimusohjelmassa tutkittiin ja verrattiin toisiinsa maiden yhteiskuntaelämää, hallintoa ja kulttuuria. Hankkeet käsittelivät sekä historiaa että nykyhetkeä. Väestön enemmistö-vähemmistökysymyksiä Ruotsissa ja Suomessa verrattiin myös toisiinsa ja tutkittiin sen seurauksena syntyviä sosiaalisia, psykologisia ja kielellisiä prosesseja.


Laajuus

Ohjelmaan valittiin 17 hanketta, joissa kaikissa oli tutkijoita molemmista maista. Hankkeissa työskenteli yli 120 tutkijaa muun muassa seuraavissa suomalaisissa (Fin) ja ruotsalaisissa (Se) organisaatioissa: Helsingin, Joensuun, Lapin ja Turun yliopistot (Fin), Göteborgin, Karlstadin, Lundin, Tukholman, Umeån ja Uppsalan yliopistot (Se), Åbo Akademi (Fin), Helsingin kauppakorkeakoulu (Fin), Tukholman kauppakorkeakoulu (Se), Försvarshögskolan (Se), Högskolan på Gotland (Se), Karolinska Institutet (Se), Mitthögskolan, Härnösand (Se), Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA (Fin) ja Kuntokallio (Fin).


Rahoitus

Ohjelman kokonaisbudjetti oli noin 30 miljoonaa markkaa (4,9 miljoonaa euroa). Suomen Akatemia rahoitti ohjelmaa 7,5 miljoonalla markalla. Suomessa ohjelmaa rahoittivat myös Svenska litteratursällskapet i Finland, Stiftelsen för Åbo Akademi ja Svenska kulturfonden yhteensä 7,5 miljoonalla markalla. Ruotsissa ohjelmaa rahoittivat Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet ja Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond yhteensä 14 miljoonalla markalla.

Tutkimusohjelman alkumuistio

Programmemorandum 


Kesto 2000-2003

Tutkimusohjelman arviointi

Suomen Akatemia suoritti ohjelman arvioinnin yhdessä muiden rahoittajien kanssa ja asetti arviointia varten suomalaisruotsalaisen paneelin. Arviointipaneelin vastattavaksi asetettiin monia tutkimusohjelmaan liittyviä kysymyksiä, joihin paneli huolellisesti paneutui. Paneeli totesi, että ohjelma edisti tehokkaasti suomalaisten ja ruotsalaisten tutkijoiden välistä yhteistyötä sekä tieteidenvälisyyttä.

Tarkempaa tietoa tutkimusohjelman arvioinnista on tutkimusohjelmasta laaditussa englanninkielisessä arviointiraportissa.

Tutkimusohjelman koordinaatio

Tutkimusohjelmaa koordinoi Koordinaattori Nils Erik Villstrand, Historiska institutionen, Åbo Akademi.

Ohjelman hankkeet (19.11.1999)

Hankekuvaukset

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »