SV EN

ESGEMO Muuntogeenisten organismien ympäristö-, yhteiskunta- ja terveysvaikutukset


Muuntogeenisten organismien ympäristö-, yhteiskunta- ja terveysvaikutukset tutkimusohjelmassa (ESGEMO) tutkittiin muuntogeenisten eli geenitekniikalla muunnettujen organismien (GMO:ien) käytön suoria ja epäsuoria ekologisia, terveys- ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Näin vahvistettiin GMO:ien riskinarvioinnin ja -hallinnan tieteellistä pohjaa ja saatiin kaivattua asiantuntemusta ja tietoa GMO:ien vaikutuksista.

Tavoitteet

Tutkimusohjelman tavoitteena oli tuottaa lisää perustietoa geenien leviämisestä muuntogeenisten ja luonnonpopulaatioiden ja eri organismien välillä, kehittää riskinarviointityökaluja sekä parantaa monitieteistä yhteistyötä.

  • tuottaa uutta tietoa GMO:ien käytön ympäristö- ja terveysvaikutuksista sekä niiden käyttöön liittyvistä mahdollisista riskeistä maataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa ja erilaisissa ympäristöissä (erityisesti boreaalisissa olosuhteissa)
  • kehittää uusia tutkimus- ja arviointimenetelmiä ja -välineitä, joilla voidaan selvittää GMO:ien käytön vaikutuksia luontoon ja sen  prosesseihin
  • arvioida GMO:ien käytön yhteiskunnallis-taloudellisia ja teknologisia vaikutuksia, mukaan lukien eettiset pohdinnat ja uuden biotekniikan hyväksyntä.

Sisältö

  • GMO:ien käytön ekologiset ja terveysvaikutukset
  • Geenivirrat ja vuorovaikutukset
  • GMO:ien kehittämiseen ja käyttöön liittyvät eettiset ja yhteiskunnallis-taloudelliset kysymykset
  • GMO:ien riskinarvioinnin ja -hallinnan menetelmät

Ohjelman tausta, tavoitteet ja aihealueet kuvataan tarkemmin ohjelmamuistiossa (pdf).

Rahoitus

Suomen Akatemia, maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö myönsivät rahoitusta kymmenelle tutkimusprojektille vuosiksi 2004–2007. Ohjelmalle myönnettiin rahoitusta yhteensä 3.6 miljoonaa euroa, josta Suomen Akatemian osuus oli 3,3 miljoonaa euroa.

Kesto 2004–2007

Tutkimusohjelman arviointi

Tutkimusohjelman tuloksia arvioineen kansainvälisen paneelin mukaan ESGEMO saavutti monet sille asetetut tavoitteet, vaikkakin tulosten tieteellisen laadun katsottiin vaihtelevan suuresti projektien välillä. Ohjelman monitieteisyyden ja tieteidenvälisyyden nähtiin selvästi lisänneen mahdollisuuksia tutkia GMO:ien yhteiskunnallisia ja ympäristövaikutuksia Suomessa. Ohjelman vaikutusta ajankohtaisen tiedon omaavan asiantuntijajoukon kartuttamisessa pidettiin myös tärkeänä.

Tarkempaa tietoa tutkimusohjelman arvioinjista on tutkimusohjelmasta laaditussa englanninkielisessä arviointiraportissa.

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »