SV EN

FIGARE Globaalimuutoksen tutkimusohjelma

 

Tavoitteet

Ohjelman tavoitteena oli etsiä sellaisia luonnontieteellisiä, yhteiskunnallisia, taloudellisia ja teknisiä ratkaisuja, joilla voidaan vaikuttaa globaalimuutokseen tai auttaa siihen sopeutumisessa. Tavoitteen saavuttamiseksi tutkittiin globaalimuutosta, sen syitä ja vaikutuksia eri aikoina ja eri alueilla sekä analysoitiin ja ennakoitiin globaalimuutoksen ympäristö- ja sosioekonomisia vaikutuksia. Ohjelman odotettiin tuottavan tietoa sekä kansallisen että kansainvälisen päätöksenteon tueksi.


Ohjelma täydensi kansainvälistä tutkimusta erityisesti vaikutuksiltaan tai suunnittelun kannalta Suomelle merkittävissä kysymyksissä. Tällaisia olivat muun muassa pohjoisuus, arktisuus, boreaalisuus, suomalainen tekninen osaaminen ja kehitysmaita koskevat globaalimuutoskysymykset.

Ohjelmamuistio


Sisältö

Tutkimusohjelmassa oli kaksi limittäistä teema-aluetta. Globaalimuutoksen syyt ja vaikutukset -osiossa tutkittiin muutosten taustalla vaikuttavia luonnon ja ihmistoiminnan prosesseja, analysoitiin muutoksia ekosysteemeissä ja yhteiskunnissa sekä ennakoitiin  muutosten sosioekonomisia vaikutuksia. Keskeisiä tutkimusaiheita olivat ilmakehän aerosolien ja otsonikerroksen tutkimus, ilmastohistorian ja ilmastoennusteiden yhteensovittaminen, jäätiköiden, ikiroudan ja merijään muutokset ilmaston muuttuessa, kehitysmaiden maankäytön muutokset, hiilen kierto ekosysteemeissä ja kasvillisuuden muutokset.


Globaalimuutoksen torjunta, hallinta ja siihen sopeutuminen -osiossa etsittiin mahdollisuuksia vähentää ihmisen aiheuttamia globaalimuutoksia, hahmotettiin yhteiskuntien muutoksiin sopeutumismahdollisuuksia sekä erilaisia ratkaisumalleja ja arvioitiin niiden vaikutuksia. Keskeisiä tutkimusaiheita olivat ilmastosopimusten juridinen täytäntöönpano ja taloudelliset vaikutukset, ihmisoikeuksien toteutuminen globalisoituvassa maailmassa, maa- ja metsätalouden muutospaineet ja  mahdollisuudet reagoida muutoksiin sekä pohjoisten alueiden globaalimuutos.


Globaaleissa luonnon omissa ja ihmistoiminnan aiheuttamissa muutoksissa syiden ja seurausten verkko toimii vuorovaikutteisesti. Ongelmakenttää tutkittiin ohjelmassa sekä luonnontieteellisestä että yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta.


Laajuus

Ohjelmaan valittiin 36 hanketta. Tutkimusohjelmassa työskenteli noin 100 tutkijaa muun muassa seuraavissa organisaatioissa: Helsingin yliopisto, Geologian tutkimuskeskus, Ilmatieteen laitos, Metsäntutkimuslaitos, ympäristöhallinto sekä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA ja Maatalouden tutkimuskeskus.


Rahoitus

Ohjelman kokonaisbudjetti oli 40 miljoonaa markkaa (6,7 miljoonaa euroa). Suomen Akatemia rahoitti ohjelmaa 25 miljoonalla markalla. Ohjelman muut rahoittajat olivat kauppa- ja teollisuusministeriö, liikenneministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ulkoasiainministeriö ja ympäristöministeriö.

Kesto 1999-2002

Tutkimusohjelman arviointi

Tietoa tutkimusohjelman arvioinnista on tutkimusohjelmasta laaditussa englanninkielisessä arviointiraportissa.

Tutkimusohjelman koordinaatio

Tutkimusohjelmaa koordinoi Jukka Käyhkö, Turun yliopisto, Maantieteen laitos.

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »