SV EN

Geenitutkimuksen ohjelma (1994–2000)Molekyylibiologisin ja geeniteknisin lähestymistavoin saatu tieto solujen toiminnasta luo perustan modernille biologiselle tutkimukselle. Solu- ja molekyylibiologisten menetelmien kansainvälinen kehitysvauhti on ollut jatkuvasti hämmästyttävän nopea. Sen uskotaan jatkuvan samanlaisena ja tulevan omalta osaltaan vaikuttamaan siihen, että 90-luvusta muodostuu geenitutkimuksen vuosikymmen.

Geenitutkimuksen saavutukset tulevat hyödyttämään tulevaisuudessa perustustutkimusta ja sovellettua tutkimusta sekä biotieteissä - lääketiede, eläintiede, kasvitiede ja mikrobiologia - että perinteisessä biotekniikassa. Aloja, joissa tuloksia voidaan käytännössä soveltaa jo lähiaikoina, ovat lääketiede, lääketeollisuus, maa- ja metsätalous, biotekninen teollisuus sekä elintarvike- ja puunjalostusteollisuus.

Korkeatasoisen geenitutkimuksen tukeminen Suomessa on elinehto maamme tutkijoiden ja alan teollisuuden kansainväliselle kehitykselle ja kilpailukyvylle. Biotekninen tutkimus ja sen vuosikymmenen loppuun mennessä saavuttamat tulokset tulevat muodostamaan perustan maamme uusteollistamishankkeille.

Teemat olivat

1. Geenikartoitus, joka kohdistuu ihmisen, koe- ja kotieläinten sekä puiden ja muiden kasvien geeneihin. Kartoitettujen geenien kloonaus ja luonnehdinta.

2. Geeniterapian toteuttamiseen tähtäävä tutkimus.

3. Geenien toiminnan ja merkityksen tutkimus käyttäen siirto- ja poistogeenisiä koe-eläin- ja kasvimalleja.

4. Populaatiogenetiikka, joka kohdistuu etenkin geenien evoluutioon, eläinten ja kasvien sopeutumiseen ääriolosuhteisiin, geneettiseen epidemiologiaan ja suomalaiseen geeniperintään.

5. Ympäristöllinen molekyyligenetiikka, joka kohdistuu etenkin sairauksille herkistäviin geneettisiin tekijöihin.

6. Ympäristövaurioiden geenitekninen torjunta.

7. Geenitekniikan eettiset kysymykset

8. Lääkekehitykseen tähtäävä molekyylibiologia (vain Tekes)

 

Rahoitus

Suomen Akatemia rahoitti 15 hanketta 23 miljoonalla ja Tekes 5 hanketta 16 miljoonalla.

Kesto 1994–2000

Ohjelmamuistio

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »