SV EN

Systeemibiologia ja bioinformatiikka -tutkimusohjelma SYSBIO

 

Tunnusomaista modernille postgenomiselle tutkimukselle on vahva tieteidenvälinen ja integratiivinen luonne. Geenejä, niiden tuottamia proteiineja ja näiden vuorovaikutuksia keskenään sekä ympäristön kanssa tarkastellaan suurempien kokonaisuuksien kuten aineenvaihduntateiden, soluorganellien, solujen ja organismien osana. Tällainen systeemibiologinen lähestymistapa edellyttää biologian, biokemian, fysiologian, kemian ja fysiikan, matematiikan sekä laskennallisen biologian tutkijoiden välistä yhteistyötä, jotta geeni-proteiinijärjestelmän vuorovaikutusten ja lainalaisuuksien moninaisuus pystytään kuvaamaan, mallintamaan ja hyödyntämään.

Tavoitteet

Ohjelman tavoitteena oli vahvistaa alan tutkimusta, tutkimusedellytyksiä, kansallista ja kansainvälistä verkottumista ja tutkijankoulutusta sekä edistää systeemibiologista lähestymistapaa tutkimuksessa.  

Sisältö

Tutkimusohjelma oli luonteeltaan vahvasti tieteidenvälinen siten, että bioinformatiikalla oli keskeisen integroiva rooli. Tutkimusohjelman piiriin kuului soveltuvin osin ja ohjelman tavoitteet huomioon ottaen seuraavia modernin biotieteellisen tutkimuksen osa-alueita:

- Biomolekyylien rakennetutkimus - Funktionaalinen genomiikka ja proteomiikka - Molekyyligenetiikka - Bioinformatiikka, biomatematiikka ja laskennallinen biologia - Bioinformatiivisen tiedon tuottamiseen, käsittelyyn ja soveltamiseen liittyvät eettiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kysymykset

Tutkimusohjelman tausta, tavoitteet ja aihealueet kuvataan tarkemmin ohjelmamuistiossa (pdf)

Ohjelmaesite (pdf)

Rahoitus

Suomen Akatemia ja Tekes myönsivät rahoitusta tutkimusohjelman 21 projektille yhteensä 10.7 miljoonaa euroa.. 

Kesto 2004–2007

Tutkimusohjelman arviointi 

Ohjelmaryhmän asettama kansainvälinen asiantuntijapaneeli totesi ohjelman saavuttaneen osan tavoitteista erittäin hyvin (esimerkiksi tieteellinen laatu ja lisäarvo), mutta osa tavoitteista (esimerkiksi kansainvälinen ja kotimainen verkottuminen) saavutettiin vain osittain. Paneeli piti huomionarvoisena sitä, että Suomi yhdessä Saksan kanssa oli ensimmäisiä maita, joissa systeemibiologiaa priorisoitiin. Tämän johdosta Suomi on onnistunut systeemibiologisen lähestymistavan edistämisessä luonnontieteellisessä  tutkimuksessa. Systeemibiologinen tutkimus on onnistunut houkuttelemaan korkeatasoisia laskennallisten tieteiden ja matematiikan tutkimusryhmiä alalle.


Lisää tietoa tutkimusohjelman arvioinnista on tutkimusohjelmasta laaditussa englanninkielisessä arviointiraportissa


Tutkimusohjelman koordinaatio

Ohjelmapäällikkönä ohjelmassa toimi Merja Kärkkäinen.

 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »