SV EN

Tulevaisuuden kone- ja valmistustekniikan tutkimusohjelma (TUKEVA)

 

Tavoitteet

Tutkimusohjelman päätavoitteena oli luoda uutta pitkäjänteistä ja korkeatasoista perustutkimusta suomalaisen kone- ja valmistustekniikan tutkimus- ja kehitystoiminnan tukemiseksi. Tutkimusohjelmalla pyrittiin vahvistamaan teoreettisen ja soveltavan tutkimuksen välistä yhteyttä sekä edistämään perustutkimuksesta uusia innovaatioita ammentavaa tutkimuskulttuuria.


Koneiden ja laitteiden toiminta vaativissa olosuhteissa edellyttää yhä tarkempia suunnittelu- ja testausmenetelmiä sekä saumatonta eri teknologioiden yhteen sovittamista. Mobiilit teknologiat ja robotiikka samoin kuin tietoliikenneyhteydet ja koneäly ovat kansainvälisesti nopeassa kehitysvaiheessa olevia aloja, joita sovelletaan konetekniikassa.

Sisältö

Kone- ja valmistustekniikan kilpailukyvyn säilyttäminen edellyttää sekä tiede- että ongelmalähtöistä perustutkimusta ja siihen tukeutuvaa teknistä laskentaa, suunnittelua ja koestusta. Tutkimukseen panostettiin tuote-elinkaaren suunnittelu-, valmistus- ja käyttövaiheissa. Kuhunkin vaiheeseen erikoistuneiden konetekniikan tieteenalojen lisäksi ohjelmaan kytkeytyi niitä yhdistäviä tieteenaloja.

Esimerkiksi ihmisen ja koneen vuorovaikutussuhteen hallinta edellyttää ergonomian tutkimusta ja kytkentää psykologiaan. Myös ympäristö- ja kustannusvaikutukset on hallittava tuotteen koko elinkaaren ajan.

Laajuus

Ohjelmaan valittiin 13 tutkimushanketta, joista neljä oli useamman tutkimusryhmän muodostamia konsortioita. Tutkimusohjelmassa työskenteli 60 tutkijaa seuraavissa organisaatioissa: Teknillinen korkeakoulu, Lappeenrannan ja Tampereen teknilliset korkeakoulut, Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistot sekä Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT.

Rahoitus

Suomen Akatemia rahoitti ohjelmaa 20 miljoonalla markalla (3,4 miljoonalla eurolla). Ohjelman hankkeita rahoittavat myös Tekes ja Työsuojelurahasto.

Kesto 2000-2003

Tutkimusohjelman arviointi

Tietoa tutkimusohjelman arvioinnista on tutkimusohjelmasta laaditussa englanninkielisessä arviointiraportissa.

Tutkimusohjelman koordinaatio

Tutkimusohjlemaa koordinoi ohjelmajohtaja Kalle Hakalehto, Tampereen Teknologiakeskus Oy.

Ohjelman hankkeet

Tutkimusohjelman alkumuistio

Research Programme on Future Mechanical Engineering 2000 - 2003 FINAL REPORT

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »