SV EN

Terveyden edistämisen tutkimusohjelma

 

Terveyden edistäminen on sellaista tavoitteellista toimintaa, joka tähtää mahdollisimman hyvien edellytysten luomiseen yksilöiden, väestön ja sen osaryhmien terveyden toteutumiselle. Tällöin terveydellä ymmärretään paitsi sairauden puuttumista myös fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä. Terveyden edistämisen päämääriksi voidaan nähdä muun muassa sellaiset mitattavissa olevat tekijät kuin terveen eliniän piteneminen, odotettavissa olevan elämänlaadun paraneminen sekä väestöryhmien erojen pieneneminen terveyden eri ulottuvuuksilla.

Terveyden edistämisen tutkimus on arvosidonnaista mutta ei yksiarvoista tutkimusta. Se etsii terveyden determinantteja ja keinoja terveyden saavuttamiseksi ja kysyy annetun päämäärän tarkempaa sisältöä ja sen saavuttamiseksi ehdotettujen keinojen tehokkuutta ja sosiaalista sekä eettistä hyväksyttävyyttä. Tutkimus kohdistuu myös terveyden edistämisen menetelmiin ja niiden vaikutusten arviointiin. Terveyden edistämisen tutkimus on välttämättä myös aidosti monitieteistä tutkimusta. Parhaimmillaan siinä integroituvat eri alojen lähestymistavat ja tutkimusmenetelmät.

Suomen Akatemia käynnisti Terveyden edistämisen tutkimusohjelman (TERVE) vuosiksi 2001-2004. Ohjelmaa tukivat lisäksi Työsuojelurahasto, Liikenne- ja viestintäministeriö sekä Syöpäsäätiö.

Tavoitteet

Ohjelman tavoitteena oli etsiä keinoja ja kehittää menetelmiä kansakunnan ja kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä edistää alan tutkimuksellista vuorovaikutusta. 

Sisältö

Tutkimusohjelmaan sisältyi 16 erillistä tutkimushanketta, jotka käsittelivät seuraavia aihealueita:

  • terveyspolitiikka
  • työterveys
  • lähiyhteisöt
  • lapset ja nuoret

Lisää tietoa tutkimusohjelman sisällöstä:

Programme Memorandum (TERVE) (pdf)

Rahoitus

Suomen Akatemia rahoitti tutkimusohjelmaa 4,6 miljoonalla eurolla. Katso myös Rahoitetut hankkeet.

Kesto 2001–2004

Tutkimusohjelman arviointi

Terveyden edistämisen tutkimusohjelma onnistui suhteellisen hyvin saavuttamaan tavoitteensa. Ohjelma oli tarpeen ja merkityksellinen sen sisältämien hankkeiden heterogeenisuudesta huolimatta. Sen tieteellinen laatu ja tuotteiden määrä olivat erinomaisia. Tarkempaa tietoa tutkimusohjelman arvioinnista on tutkimusohjelmasta laaditussa englanninkielissä arviointiraportissa.

Tutkimusohjelman koordinaatio

Tutkimusohjelmaa koordinoi ohjelmajohtaja Matti Rautalahti ja koordinaattori Virve Laivisto, Suomen Syöpäyhdistys.

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »