SV EN

SYREENI Syrjäytyminen, eriarvoisuus ja etniset suhteet Suomessa


Tavoitteet

Tutkimuksen kohteena olivat syrjäytymistä ja eriarvoisuutta synnyttävät ja ylläpitävät mekanismit, jotka vaikuttavat yhteiskunnallisissa ja taloudellisissa instituutioissa ja organisaatioissa. Syrjäytymisen ja eriarvoisuuden kannalta tärkeitä tutkimuskohteita olivat tietoyhteiskuntaprosessi ja työttömyys. Nämä tekijät ovat merkittäviä myös etnisten ryhmien ja etnisten suhteiden tutkimuksessa. Etnisten suhteiden tutkimuksen aloja ovat myös rasismi, ksenofobia ja syrjintä, maahanmuuttajien syrjintä työmarkkinoilla ja erityisessä syrjäytymisvaarassa olevat maahanmuuttajaryhmät kuten naiset, lapset ja nuoret. Lisäksi niitä ovat kulttuurien kohtaaminen, monikulttuurinen kasvatus ja suvaitsevaisuuskasvatus sekä koulutuksen rakenteiden ja koulukulttuurien analysoiminen syrjäytymisen rakentumisessa ja purkamisessa.

Sisältö

Monimuotoinen ja monikulttuurinen yhteiskunta osana muuttuvaa maailmanjärjestystä on hyvin laaja tutkimuskenttä. Ohjelma keskittyi ongelmiin, jotka oli arvioitu sekä kansallisesti että kansainvälisesti merkittäviksi. Avainkysymyksiä syrjäytymisen ja eriarvoisuuden tutkimuksessa olivat taloudellinen, sosiaalinen, poliittinen, sukupuoleen perustuva, ikään perustuva, kieleen ja kommunikaatioon perustuva ja alueellinen syrjäytyminen. Syrjäytymistä tutkittiin myös usean tekijän kasautumana.

Sosiaaliset ongelmat ja ilmiöt kuten syrjäytyminen, eriarvoisuus ja etniset suhteet ovat osa historiallista ja globaalia taloudellista, poliittista sekä väestöllistä muutosta. Ne ovat yhtäältä rakenteellisia ja pitkäkestoisia ja toisaalta sidoksissa tiettyyn yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Tutkimusohjelman lähtökohtana olivat eriarvoisuuden ja syrjäytymisen syntymekanismit ja prosessit Suomessa, yhtenä erityisenä osana etnisten suhteiden muutos. Syrjäytymisprosessien tutkiminen edesauttaa talous-, sosiaali-, koulutus- ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden suuntaamista erityisen suuressa syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten auttamiseen.  Ohjelma edisti erityisesti etnisten suhteiden tutkimukseen liittyvää tutkijankoulutusta.

Rahoitus

Suomen Akatemia rahoitti ohjelmaa 26 miljoonalla markalla (4,4 miljoonalla eurolla).


Kesto

2000–2003. Ohjelman hankkeet valittiin marraskuussa 2000. Ohjelman arviointi suoritettiin vuoden 2004 aikana.

Tutkimusohjelman arviointi

Tietoa tutkimusohjelman arvioinnista on tutkimusohjelmasta laaditussa englanninkielisessä arviointiraportissa.


Tutkimusohjelmamuistio

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »