SV EN

Suomalaisten matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen vuonna 2002 (MALU 2002) -tutkimusohjelma

 

Tavoitteet

Tutkimusohjelman tavoitteena oli tuoda huippututkimuksen osuus opetusministeriön käynnistämiin kehittämistalkoisiin 'Suomalaisen matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen vuonna 2002'.

Tavoitteiksi ohjelmassa oli asetettu kokeellisen työskentelyn tehostaminen matematiikan ja luonnontieteiden opetuksessa sekä matemaattisten mallien perustutkimuksen tehostaminen ja mallien laatimis- ja analysointitaitojen parantaminen matematiikan ja luonnontieteiden opetuksessa, opiskelussa ja soveltamisessa.


Opetusministeriön asettaman kehittämishaasteen lähtökohtana olivat tietoyhteiskunnan vaatimukset, korkeaan osaamiseen perustuvan yritystoiminnan kasvu, Suomen kilpailukyvyn ja työvoiman turvaaminen, kestävän kehityksen turvaavan matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen tarpeet, poliittisen ja taloudellisen päätöksenteon tietotarpeet sekä arkielämän teknologian ja matematiikan soveltamistarpeet.

Sisältö

Matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa ja tietotekniikkaa kouluissa käsittelevässä osaohjelmassa tutkittiin ja kehitettiin peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten matematiikan ja luonnontieteiden opetusta, oppilaiden osaamisen kansainvälistä tasoa, oppimateriaaleja, työtapoja sekä kokeellista työskentelyä.

Toisessa osaohjelmassa tutkittiin ja kehitettiin matematiikan, fysiikan, kemian ja tietotekniikan opetusta yliopistoissa ja korkeakouluissa sekä verrattiin opetuksen tasoa kansainvälisesti.

Kolmannessa osaohjelmassa tutkittiin matemaattisia malleja, tuettiin alan suomalaista perustutkimusta, kehitettiin uusia malleja ja luotiin uusia yhteyksiä alan kansainväliseen huippututkimukseen.


Laajuus

Ohjelmaan valittiin 14 hanketta. Tutkimusohjelmassa työskenteli 66 tutkijaa seuraavissa organisaatioissa: Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistot, Teknillinen korkeakoulu, Rolf Nevanlinna -instituutti ja Kastellin lukio, Oulu.


Rahoitus

Suomen Akatemia rahoitti ohjelmaa 6 miljoonalla markalla (1 miljoonalla eurolla).


Kesto 1998-2000

Ohjelman hankkeet

Tutkimusohjelman alkumuistio

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »