SV EN

SOCA Sosiaalinen pääoma ja luottamusverkostot -tutkimusohjelma (2004-2007)

 

Sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan tavallisesti yhteisössä vallitsevia arvoja ja normeja, niiden varaan rakentuvia verkostoja sekä yhteisten arvojen ja verkostojen kautta muodostuvaa yhteiskunnallista luottamusta. Toisaalta sosiaalisella pääomalla on myös viitattu yksilöiden sosiaaliseen ja kulttuuriseen toimintakykyyn.

Tavoitteet

Ohjelman tieteellisenä haasteena oli selittää ja ymmärtää, miten ja missä sosiaalista pääomaa syntyy, miten sosiaalinen luottamus muotoutuu ja muuttuu, miten innovaatiopotentiaalia syntyy ja verkostoituu sekä miten sosiaalista pääomaa voidaan mitata. Tieteelliset tavoitteet asetettiin siten, että ne kutsuivat erilaisista traditioista nousevaa sosiaalisen pääoman tutkimusta. Ohjelman tavoitteena oli virittää laajasti yhteiskunnan ja kulttuurin tutkimuksen asiantuntemusta, muodostaa laadukkaita tieteenalaperustaisia tutkimusryhmiä sekä rohkaista erityisesti tieteiden välisten ryhmien syntyä ja kehittämistä. 

Sisältö

Monitieteellisen ohjelman hankkeissa tutkittiin sosiaalisen pääoman yhteyksiä muun muassa demokratiaan, terveyteen, työelämään, yhteisöihin ja yhdistyksiin.

Ohjelmamuistio


Rahoitus

Suomen Akatemia, Tekes, Työsuojelurahasto sekä Sosiaali- ja terveysministeriö myönsivät rahoitusta 31 tutkimusprojektille vuosiksi 2004–2007. Ohjelmalle myönnettiin rahoitusta yhteensä 7,5 miljoonaa euroa, josta Akatemian osuus oli 6 miljoonaa euroa. 

Kesto 2004–2007 

Tutkimusohjelman arviointi

Kansainvälinen arviointipaneeli kiinnitti huomiota ohjelman kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Paneeli arvioi SoCa:n saavuttaneen monet sille asetetut tavoitteet, vaikkakin rahoituksen määrän ja rahoituskauden pituuden arvioitiin olleen riittämättömät suhteessa ohjelman tieteellisiin tavoitteisiin. Tulosten tieteellisen laadun katsottiin vaihtelevan suuresti projektien välillä. Paneeli arvioi, että ohjelman tärkeä anti oli nuorten tutkijoiden tuomisessa tämän aiheen piiriin, heidän verkottamisessaan sekä tutkijoiden totuttamisessa keskusteluun eri tieteenalojen edustajien välillä.

Tarkempaa tietoa tutkimusohjelman arvioinnista on tutkimusohjelmasta laaditussa englanninkielisessä arviointiraportissa.


Arviointiraportin julkistamistilaisuus 9.9.2008

 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »