SILMU Suomalainen ilmakehänmuutosten tutkimusohjelma (1990-95)

 

Tavoitteet

Tutkimusohjelman tavoitteena oli tutkia, miten ilmasto on muuttunut, mitkä tekijät ovat muutoksiin vaikuttaneet, kuinka Suomen ilmasto muuttuu tulevaisuudessa ja mitkä ovat muutosten vaikutukset. Lisäksi tavoitteena oli vahvistaa ilmastonmuutosten tutkimusta Suomessa, lisätä suomalaisten osallistumista kansainvälisiin tutkimusohjelmiin ja tuottaa tietoa päätöksentekijöille kansallisiin muutos- ja sopeutumisstrategioihin.


Sisältö

SILMUn tutkimukset jakautuivat neljäksi osaohjelmaksi, jotka olivat ilmakehä, vesi, maaekosysteemit sekä ihmisen toiminta.

Ilmakehätutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten ilmasto on jo muuttunut, mitkä tekijät ovat muutoksiin vaikuttaneet ja kuinka Suomen ilmasto muuttuu tulevaisuudessa.

Vesiä koskevassa osaohjelmassa selvitettiin veden kiertokulun, ravinteiden huuhtoutumisen sekä järvien ekologian muutoksia. Tähän osaohjelmaan sisältyi Itämeren tutkimus.

Maaekosysteemin osalta selvitettiin muuttuvan ilmaston vaikutuksia metesiin, soihin sekä maatalouden edellytyksiin Suomessa.

Ihmisen toimintaan kohdistuvissa tutkimuksissa aiheina olivat muun muassa kasvihuonekaasujen päästöt ja taseet sekä ilmastonmuutosten ja torjuntatoimien taloudelliset vaikutukset. Lisäksi kartoitettiin kansalaisten ja asiantuntijoiden mielipiteitä ilmastonmuutoksesta ja sen torjunnasta.

Tutkimusohjelman englanninkielinen yhteenveto (PDF)

Laajuus

Tutkimusohjelmassa oli yli 80 tutkimushanketta osaohjelmissa ilmakehä, vesi, terrestriset ekosysteemit ja ihmisen toiminta. Ohjelmassa työskenteli 200 tutkijaa 7 yliopistossa ja 11 tutkimuslaitoksessa.

Rahoitus

Ohjelman kokonaisrahoitus oli 78 miljoonaa markkaa.

Kesto 1990–1995

Tutkimusohjelma arviointi

Tietoa tutkimusohjelman arvioinnista on tutkimusohjelmasta laaditussa englanninkielisesä arviointiraportissa.

 

Viimeksi muokattu 26.5.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »