SV EN

Prosessiteknologian tutkimusohjelma

 

Tavoitteet

Kemialliseen ja mekaaniseen prosessiteollisuuteen keskittyvän tutkimusohjelman tavoitteena oli kehittää prosessien laatua ja edistää prosessiteollisuuden tuotteiden kilpailukykyä. Ohjelmalla haluttiin luoda ja tukea eri tieteenaloja hyödyntävää prosessitekniikan perustutkimusta sekä edistää tutkimuksen tuottaman tiedon laajempaa hyödyntämistä prosessiteollisuudessa.

Suomalainen prosessitekniikan tutkimus edustaa tällä hetkellä OECD-maiden kärkeä. Heikkoutena on kuitenkin ollut tutkimusyhteistyön koordinoimattomuus. Ohjelma edesauttoi korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja edisti syntyvän tietotaidon ja alan tutkijoiden siirtymistä teollisuuteen. Lisäksi oli tarve parantaa prosessiteollisuuden tuotannon laatua ja taloudellisuutta sekä kehittää keinoja ympäristövaikutusten vähentämiseksi.


Sisältö

Tutkimuksen painopistealoja olivat prosessien perusilmiöt, prosessien simulointi, mallinnus ja optimointi sekä prosessitekniikan tutkimuksen menetelmäkehitys. Ohjelman tutkimushankkeiden aiheet vaihtelivat bioprosessitekniikasta katalyyttitutkimukseen sekä mallintamisesta poltto- ja puunjalostusprosesseihin.


Neljä suurinta hanketta edustivat noin kahta kolmasosaa ohjelmakokonaisuudesta. Niissä tutkittiin muun muassa nesteen ja kiintoaineen erotusta suodatus- ja kiteytysmenetelmillä, polttonesteiden krakkauksen katalyysiä sekä erilaisten bio- ja muiden polttoaineiden käyttäytymistä palamisessa ja myöhemmin tuhka-aineina. Prosessien mallintaminen oli osana kaikissa hankkeissa.


Laajuus

Ohjelmaan valittiin 9 hanketta, joissa työskenteli tutkijoita seuraavissa organisaatioissa:  Teknillinen korkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, Helsingin ja Oulun yliopistot, Åbo Akademi ja Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT. Laskennallisesti kokonaisuus vastaa 74 henkilötyövuotta.


Rahoitus

Suomen Akatemia rahoitti ohjelmaa 15 miljoonalla markalla (2,5 miljoonalla eurolla).


Kesto 1999-2002

Tutkimusohjelman arviointi

Tietoa tutkimusohjelman arvioinnista on tutkimusohjelmasta laaditussa englanninkielisessä arviointiraportissa.

Ohjelman hankkeet

Tutkimusohjelman alkumuistio

Protek/Annual Report 2000 (pdf) PROTEKannualreport01.pdf

Tutkimusohjelman koordinaatio

Tutkimusohjelmaa koordinoi Ritva Taurio, Suomen Akatemia.

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »