SV EN

Molekyyliepidemiologian ja -evoluution tutkimusohjelma


Tavoitteet

Tutkimusohjelma oli osa vuonna 1994 käynnistettyä Akatemian geenitutkimusohjelmaa (GEENI), jonka tavoite oli edistää ja suunnata maamme geenitutkimusta tärkeille tulevaisuuden aloille, joita ovat esimerkiksi geenien säätely, usean geenin ja geenituotteen vuorovaikutus, geenien siirrot ja poistot sekä geeniterapia.


Molekyyliepidemiologian ja molekyylievoluution tutkimusohjelma laajensi Akatemian geenitutkimusohjelmaa teema-alueiden 4 ja 5 osalta. Nämä olivat populaatiogenetiikka (teema-alue 4), joka kohdistui etenkin geenien evoluutioon, eliöiden sopeutumiseen ääriolosuhteisiin, geneettiseen epidemiologiaan ja suomalaiseen geeniperintöön ja ympäristöllinen molekyyligenetiikka (teema-alue 5), joka kohdistui esimerkiksi sairauksille herkistäviin geneettisiin tekijöihin.

Ohjelman tavoitteena oli yhdistää eri alojen korkeatasoisten tutkimusryhmien työpanosta ja asiantuntemusta, jotta saataisiin luoduksi riittävän suuria huipputason tutkimusverkostoja ja -ryhmiä sekä parannetuksi kansallista ja kilpailukykyistä osaamista ohjelman nopeasti kehittyvillä tutkimusaloilla.

Sisältö

Tutkimusohjelman teema-alueita olivat: - kroonisten kansantautien molekyyligenetiikka, - ympäristötekijöiden ja sairauksiin herkistävien geenimuutosten yhteisvaikutus, - molekyylievoluution mekanismit, - DNA-tason muuntelu populaatiossa, - eliöiden hyötyominaisuuksien geneettinen tausta, - matemaattinen mallitus ja laskentamallien kehittäminen

Rahoitus

Suomen Akatemia myönsi tutkimusohjelmaan yhteensä 10 miljoonaa markkaa vuosien 1997–1999 aikana.


Kesto 1997–1999

Tutkimusohjelman koordinaatio

Tutkimusohjelmaa koordinoi Kati Elima, Turun yliopisto.


Tutkimusohjelmamuistio

Evaluation report: Biotechnology in Finland.pdf arviointiraportti.

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »