SV EN

Mediakulttuurin tutkimusohjelma MEDIA


Tavoitteet

Ohjelmassa tutkittiin mediakulttuurin murrosta ja sen merkitystä ja vaikutuksia ihmisten arkeen erityisesti kulttuuriselta kannalta. Tavoitteena oli valaista vuosituhannenvaihteen suomalaista mediamaisemaa ja sen suhteita sekä tuottaa uutta tietoa mediasta ja sen merkityksestä. Samalla haluttiin haastaa tiedeyhteisöä ylläpitämään ja kehittämään kulttuurista muistiamme ja pohtimaan mahdollisuuksia vaikuttaa rakentavasti mediamaailman muutoksiin.
Ohjelman lähtökohtana oli halu tutkia, miten mediamaailma on muovautunut nykyisen kaltaiseksi. Tutkimuksissa nousi keskeiseen asemaan mediakulttuurissa meillä ja muualla meneillään ollut murros.

Sisältö

Tutkimusohjelmassa keskeisiä kohteita olivat ihmisten jokapäiväinen mediankäyttö ja sen sisältö. Ohjelmaan kuului neljä toisiinsa kiinteästi nivoutuvaa teema-aluetta. Muuttuva mediakulttuuri ja yksilön kompetenssit -teeman hankkeissa tutkittiin mediakulttuurin ja yksilön välistä suhdetta, miten erilaiset viestinnän muodot, välineet ja sisällöt muokkaavat ihmisiä, heidän arkeaan ja toimintaympäristöään. Mediat, valta ja yhteisöllisyys -teema nosti esiin yhteisöllisempiä ja yhteiskunnallisempia haasteita. Viestintäympäristön muuttuessa on tarpeen arvioida uudelleen medioiden, demokratian, kansalaisyhteiskunnan ja ihmisten itsehallinnan välisiä suhteita. Mediateollisuus ja markkinat -teeman tutkimusten lähtökohtana olivat viestintäympäristömme kehitystä suuntaavat taloudelliset suhteet ja niiden muutokset. Mediasisällöt, muodot ja merkitykset -teeman hankkeissa tutkittiin viestinnän tuotteiden, sanomien, niiden sisältöjen ja muotojen merkitystä eri yhteyksissä.


Laajuus

Tutkimusohjelmaan valittiin 9 hanketta. Kolmivuotiskautena ohjelmaan osallistui noin 50 tutkijaa Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoista, Turun kauppakorkeakoulusta ja Åbo Akademista.

Ohjelman hankkeet

Ohjelmamuistio


Rahoitus

Ohjelman rahoitti Suomen Akatemia, ja sen kokonaisbudjetti oli 15 miljoonaa markkaa (2,5 miljoonaa euroa).

Kesto 1999-2002

Tutkimusohjelman arviointi

Tietoa tutkimusohjelman arvioinnista on tutkimusohjelmasta laaditussa englanninkielisessä arviointiraportissa.

Tutkimusohjelman koordinaatio

Tutkimusohjelmaa koordinoi ohjelmajohtaja, tutkimusjohtaja Päivi Hovi-Wasastjerna, Taideteollinen korkeakoulu.

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »