SV

Matemaattisten menetelmien ja mallien kehittäminen eri tieteenaloille (MaDaMe)

 

Tavoitteet

Tutkimusohjelman päämääränä oli kehittää ja tukea matemaattisia menetelmätutkimuksia, joiden tuloksia voidaan soveltaa eri aloilla. Ohjelman toivottiin myös auttavan muita tutkimusaloja löytämään menetelmätieteiden osaamista.

Ohjelmassa kehitettyjä menetelmiä ja malleja sovelletaan muun muassa luonnontieteissä, lääketieteessä, ympäristötieteissä, teknologiassa, prosessitekniikassa sekä taloustieteessä. Matemaattiset mallit edesauttavat ymmärtämään luonnontieteellisten ja yhteiskunnallisten ilmiöiden taustalla olevia mekanismeja ja helpottavat suurten tietomäärien tulkitsemista.

Sisältö

Hankkeiden tutkimukset perustuivat matematiikkaan, tietojenkäsittelytieteeseen tai tilastotieteeseen. Keskeisimpiä tutkimusaloja olivat Bayesialainen tilastotiede, dynaamiset systeemit ja epälineaaristen ilmiöiden mallintaminen, inversio-ongelmat, kuvankäsittely sekä hahmontunnistuksen matemaattiset menetelmät, suurten tietomäärien käsittely sekä suurten ja monimutkaisten tietoaineistojen havainnollistaminen ja analysointi.

Ohjelmassa painotettiin kansainvälistä yhteistyötä. Tällaisia mahdollisuuksia tarjosivat muun muassa Euroopan tiedesäätiö ESF, European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research COST ja EU:n puiteohjelmat.

Tutkimusohjelmamuistio

Ohjelman hankkeet

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »