SV EN

1990-luvun talouskriisi -tutkimusohjelma

Tavoitteet

Tutkimusohjelma arvioi Suomen 1990-luvun talouskriisiä taloudellisena, poliittisena, sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä. Ohjelmalta odotettiin tuloksia, jotka tukevat yhteiskunnallista päätöksentekoa. Lähtökohtana tutkimusohjelmalle oli Suomen talouselämän kansainvälisestikin kiinnostava  lähihistoria. Taloudellinen kehitys oli Suomessa 1980-luvun loppuun saakka harvinaisen tasaista. Kasvukauden päätyttyä talouden romahdus vuosina 1991-1993 oli tuotannolla ja työllisyydellä mitattuna vakavampi kuin missään teollisuusmaassa toisen maailmansodan jälkeen. Suomen kansantuote supistui tuolloin reaalisesti 11,5 prosenttia. Hankkeissa etsittiin vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Oliko Suomen lama pelkkä historiallisten yhteensattumien onneton tulos vai pitempään patoutuneiden rakenteellisten ongelmien ilmentymä? Jättikö lama pysyviä jälkiä Suomen talouteen? Miten tiedotusvälineiden lamasta välittämä tieto vaikuttaa ihmisten odotuksiin ja maailmankuvaan? Mitkä ovat laman vaikutukset ihmisten henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin?


Sisältö

Ohjelmassa tutkittiin taloudellisen laman syitä, tapahtumia ja seurauksia. Tutkimuskenttää  tarkasteltiin useiden tieteenalojen näkökulmista, ajallisesti sekä taakse- että eteenpäin suuntautuen ja kansainvälisesti vertaillen. Julkisyhteisöistä, yrityksistä ja kotitalouksista kerättiin tietoa sekä dokumentoiduista lähteistä että ihmisten tuoreita kokemuksia hyödyntäen.
Tutkimusohjelman hankkeissa puntaroitiin laman vaikutuksia seuraaviin teemoihin: julkisen sektorin ja poliittisen järjestelmän tehtävät ja vastuut, pohjoismaisen mallin mukaisen hyvinvointipolitiikan toimivuus, työelämän muuttuminen, kotitaloudet sekä väestön arvot ja asenteet, yritysten toimintaympäristön muuttuminen ja toimintastrategioiden sopeutuminen.


Laajuus

Ohjelmaan valittiin 25 hanketta, joissa työskenteli yhteensä noin 90 tutkijaa seuraavissa organisaatioissa: Helsingin, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistot, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Palkansaajien tutkimuslaitos, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes sekä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT.


Kesto 1998-2001

Tutkimusohjelman arviointi

Tietoa tutkimusohjelman arvioinnista on tutkimusohjelmasta laaditussa englanninkielisessä arviointiraportissa.

Tutkimusohjelman koordinaatio

Tutkimusohjelmaa koordinoi Jaakko Kiander, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT.


Rahoitus

Ohjelma oli Suomen Akatemian rahoittama ja sen kokonaisbudjetti oli 25 miljoonaa markkaa  (4,2 miljoonaa euroa).

Tutkimusohjelman alkumuistio

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »