SV EN

Ympäristö ja oikeus -tutkimusohjelma ENVLAW (2005-2008)


Tavoitteet

Ohjelmalle määriteltiin kolme pääasiallista tavoitetta: vahvistaa ympäristöä ja luonnonvaroja koskevien oikeudellisten ja sosiaalisten käytäntöjen tutkimusta, edistää ja syventää monitieteellisiä lähestymistapoja ympäristöoikeuden tutkimuksessa sekä tukea ja luoda kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja yliopistojen, tutkimuslaitosten ja eri tutkimusalojen välille. Ohjelman erityiseksi painopisteeksi valittiin tutkimusteemoihin liittyvät uudet ja haasteelliset oikeudelliset ja sosiaaliset järjestelmät ja instituutiot. 

Sisältö

Tutkimusohjelman hankkeiden yhteisiä teemoja olivat ympäristöpolitiikan ohjauskeinojen vaikuttavuus ja ohjauskeinojen muutos sekä osallistuminen ja konfliktien hallinta ympäristöpäätöksenteossa.

Laajuus

Tutkimusohjelman seitsemässä hankkeessa työskenteli yhteensä 45 ympäristöoikeuden, yksityisoikeuden, ympäristötaloustieteen, ympäristöpolitiikan, ympäristösosiologian, ympäristöfilosofian sekä metsätieteen tutkijaa.

Rahoitus

Suomen Akatemia rahoitti tutkimusohjelman puitteissa yhteensä seitsemää projektia vuosina 2005–2008. Ohjelman kokonaisrahoitus oli 2,5 miljoonaa euroa.

Ohjelman hankkeet

Kesto 2005–2008

Ohjelmamuistio

Tutkimusohjelman arviointi

Tutkimusohjelmaa arvioineen paneelin mukaan aito monitieteisyys oli ohjelman ehdottomasti suurin vahvuus. Monitieteisyyden tärkeää tavoitetta lähestyttiin innovatiivisella ja esimerkillisellä tavalla. Lisäksi ohjelma oli organisoitu ja toteutettu erittäin hyvin.

Ohjelman tutkimustulokset olivat yleisesti korkeatasoisia ottaen huomioon käytettävissä olleet resurssit. Arviointipaneelin mielestä tutkimusohjelma onnistui erityisesti hyvin näkyvän ja interaktiivisen ”ohjelmayhteisön” luomisessa tutkijoiden keskuuteen.

Tarkempaa tietoa tutkimusohjelman arvioinnista on tutkimusohjelmasta laaditussa englanninkielisessä arviointiraportissa.

Yhteenveto tutkimushankkeen tuloksista.

Tutkimusohjelman koordinaatio

Ympäristö ja oikeus -tutkimusohjelmaa koordinoi Joensuun yliopiston oikeustieteiden laitos. Tutkimusohjelman tieteellinen koordinaattori oli professori Tapio Määttä.

Ohjelman esite

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »