SV EN

Asumisen tulevaisuus (ASU-LIVE)

Perhe- ja ikärakenteet, työelämä ja elämäntavat ovat murroksessa ja ne ovat tuoneet asumisen aivan uudenlaisen tarkastelun kohteeksi. Samoin ovat tehneet energiakysymykset ja kestävän kehityksen haasteet. Asumiselta vaaditaan uudenlaista esteettömyyttä, kestävyyttä ja muunneltavuutta. Maankäyttöön ja muihin asumisen ympäristöön sekä perusparannukseen ja korjausrakentamiseen tarvitaan tutkittua tietoa. Huolimatta asumisen keskeisestä merkityksestä on asumiseen liittyvä perustutkimus ollut erittäin vähäistä Suomessa verrattuna moniin Euroopan maihin.

Asumisen tulevaisuus -akatemiaohjelma tarkasteli asumista kokonaisuutena, jossa mukana olivat ympäristökysymykset kestävästä kehityksestä maankäyttöön, logistiikkaan ja palveluihin, samoin kuluttajakysymykset kulttuurisista tarpeista aina terveysnäkökulmiin asti. Akatemiaohjelman viitekehys ja aihealueet valittiin siten, että ohjelma kattoi asumisen sosiaalisia, taloudellisia, teknologisia ja ympäristöön liittyviä kysymyksiä. Korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen lisäksi ohjelma syvensi vuoropuhelua tutkijoiden ja tiedon käyttäjien välillä sekä nosti keskusteluun perustutkimuksen tuloksia koko ohjelman ajan.

Lue lisää ohjelman teemoista, taustasta ja tavoitteista

Tietoa akatemiaohjelman arvioinnista löytyy ohjelmasta laaditussa englanninkielisessä arviointiraportissa.

Yhteystiedot

Ohjelmapäällikkö Risto Vilkko
puh. 029 533 5136

Projektisihteeri Sanna Hytönen
puh. 029 533 5032


etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »