SV

Tiedon tutkimusohjelma II vaihe


Tietämisen ja osaamisen kasvavat vaatimukset, työelämän muuttuvat rakenteet sekä ihmisen ja teknologian vuorovaikutus olivat teemoina Suomen Akatemian Tiedon tutkimusohjelman toisessa vaiheessa. Tutkimusohjelman toinen vaihe painottui ensimmäistä vaihetta enemmän tietoyhteiskuntatutkimukseen.

Tiedon tutkimusohjelman toinen vaihe käynnistyi vuoden 2000 alussa. Mukaan valittiin kolme konsortiota ja yhdeksän yksittäistä hanketta, joista suurinta osaa on rahoitettu myös ensimmäisessä vaiheessa. Konsortio on useamman erillisen tutkimusryhmän yhteishanke, jossa rahaa haetaan yhteisellä tutkimussuunnitelmalla. 

Tavoitteet

Tutkimusohjelma tähtäsi uusien yhteyksien avaamiseen perustutkimuksesta sovelluksiin. Pääpaino oli siten strategisessa perustutkimuksessa. Ohjelman tarkoitus oli kehittää ja välittää metodista osaamista laajalle tukemalla tieteidenvälisiä tiimejä, joissa toimivat yhdessä mallien ja metodien kehittäjät ja sovellusalueen ilmiöiden tuntijat. Tutkimusohjelman tavoitteiden kannalta oli tärkeää, että myös uuden teknologian loppukäyttäjän näkökulma pidettiin hankkeissa mielessä.

Ohjelman tarkoitus oli kanavoida olemassa olevia ja tulevia kehitysresursseja sellaisille tietoyhteiskunnan kannalta keskeisille tutkimussektoreille, jotka tukevat elinkeinoelämän kehitystä ja luovat kansantaloudellisesti merkittäviä uusia toimintamuotoja. Ohjelma pyrki myös tuottamaan valmiuksia ymmärtää ja hallita paremmin mutkistuvaa yhteiskuntaa ja talous- ja tuotantorakennetta.

Tarkoituksena oli myös ohjata tutkijoita käyttämään uusia metodeja ja niihin perustuvia vuorovaikutteisia työkaluja. Ohjelman toivottiin tuottavan uusia asiantuntijoita ja osaamista, joka soveltuu hyvin Suomen kansantalouden kannalta tärkeiden tietointensiivisten yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin.

Sisältö

Tutkimusohjelmassa pääpaino on pitkäjänteisessä tutkimuksessa, joka luo pohjan tulevaisuuden sovelluksille. Ohjelman ytimen muodostaa viisi yhteen kytkettyä aihepiiriä: epälineaariset ilmiöt, tiedon visualisointi ja medialisointi, tiedon tehokas haku ja siirto, ihminen tiedon käsittelijänä sekä tietoyhteiskunta.

Suomen Akatemia pyrki kokoamaan ohjelmaa toteuttamaan monitieteellisiä ryhmiä, joissa yhteisiä ongelmia käsittelivät eri tieteiden edustajat. Ohjelman tutkimusaiheilla oli teknis-matemaattinen, luonnontieteellinen, ihmistieteellinen ja yhteiskuntatieteellinen mutta myös taiteellinen ulottuvuus. 

Rahoitus

Tiedon tutkimusohjelmien I ja II rahoitus oli yhteensä 65 miljoonaa markkaa. Ohjelman kaksivuotisen toisen vaiheen budjetti oli 15 miljoonaa markkaa. Ohjelman ensimmäinen vaihe käynnistyi vuonna 1997 ja se jatkui vuoden 1999 loppuun. Ensimmäisen vaiheen hankkeita rahoitettiin yhteensä runsaalla 50 miljoonalla markalla. 

Kesto 1999–2001

Tutkimusohjelman arviointi

Tietoa tutkimusohjelman arvoinnista on tutkimusohjelmasta laaditussa englanninkielisessä arviointiraportissa.

Tutkimusohjelman koordinaatio

Tutkimusohjelmaa koordinoi ohjelmajohtaja, dosentti Eero Pantzar, Tietoyhteiskunnan tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto.

Rahoitettavat hankkeet II vaihe

Ohjelmamuistio (1995)

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »