SV EN

Telectronics I ja II

 

Tavoitteet

Telectronics II -tutkimusohjelma oli jatkoa aiemmalle alan kansalliselle tutkimuspanostukselle. Edeltäjänsä Telectronics I -ohjelman tapaan Telectronics II keskittyi perustutkimukseen mutta niin, että yksi sen keskeisistä päämääristä oli tiedon sovelluskelpoisuus. Ohjelma pyrki edistämään uusien tutkimusryhmien syntymistä ja uusien sekä perus- että soveltavaa tutkimusta sisältävien tutkimusryhmäkeskittymien muodostumista.


Tutkimusohjelma pyrki lisäämään tietämystä laajakaistaiselle tiedonsiirrolle keskeisissä teknologioissa sekä tuottamaan uutta tietoa sen soveltamiselle yleiseen käyttöön.

Sisältö

Ohjelma pyrki keskittymään aiheisiin, jotka olivat edeltävissä ohjelmissa jääneet vaille riittävää tutkimusta tai joiden voitiin olettaa muodostuvan teknologisen kehityksen ja laajamittaisen käytön pullonkauloiksi. Näiksi alueiksi katsottiin:

  • Tietoliikenteen käyttämät RF-piirit, erityisesti lineaarivahvistimet, RF-piiriarkkitehtuurit ja laajakaistaiset liitynnät digitaalisiin signaaliprosessoreihin

  • Digitaaliset sovellusalustat tietoliikenteeseen, erityisesti HW-arkkitehtuurit, HW-SW yhteissuunnittelu ja alijärjestelmät, sekä sirujen välinen ja sisäinen kommunikaatio ja ohjaus internetiä varten

  • Järjestelmäarkkitehtuurianalyysi, suunnittelu ja verifiointi

  • Tietoliikenteen salaus- ja suojaustekniikat

  • Tietoliikenneprotokollat ja access-tekniikat

  • Uusien tietoliikennetekniikoiden asettamat vaatimukset ja niiden antamat mahdollisuudet televiestintään perustuvissa liiketoimintaketjuissa (esimerkiksi e- ja m-commerce).

Laajuus

Telectronics II -ohjelmaan kuului 6 ohjelmahanketta, joista neljä oli konsortiohankkeita.

Rahoitus

Hankerahoitus oli kaikkiaan 1,90 miljoonaa euroa.

Kesto Tutkimusohjelma sijoittui vuosille 2001–2003. Ohjelman loppuarviointi ja loppuseminaari järjestettiin vuoden 2004 aikana.

Tutkimusohjelman arviointi

Kansainvälinen arviointipaneeli totesi tutkimusohjelman suunnittelun hyväksi. Ohjelmaryhmän kokoonpano oli erinomainen ja sen määrittelemät ohjelman tavoitteet sekä hakemusten arviointi hyvin onnistuneita. Ohjelman tieteelliset tuotokset olivat erinomaisia, mutta ne olisivat saaneet vielä suuremman kansainvälisen näkyvyyden, mikäli tutkimusohjelma itse olisi ollut näkyvämpi. Tutkijankoulutus oli menestyksekästä ja sama todetaan innovaatioiden luomisen osalta. Kansainvälinen verkottuminen hankkeiden osalta oli hyvää.

Kunkin tutkimushankkeen toiminta ja tulokset arvioidaan ohjelmasta laaditussa englanninkielisessä arviointiraportissa.

Tutkimusohjelman koordinaatio

Tutkimusohjelmaa koordinoi Jukka Rantala, Nokia Research Center.

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »