SV EN

Proaktiivinen tietotekniikka -tutkimusohjelma

 

Tavoitteet

Proaktiivisen tietotekniikan tutkimusohjelma (PROACT) pyrki tietoteknisiin ratkaisuihin ja yhdistämään tutkimuksen ihmisen psykologian tutkimukseen sekä yhteiskuntatieteelliseen ja terveystieteelliseen tutkimukseen. Tutkimusohjelman keskeinen tavoite oli säilyttää suomalaisen tietotekniikan tutkimuksen nykyinen kansainvälisesti hyvä asema uudessa tilanteessa. Tutkimusohjelman tulosten tulisi näkyä myös kansalaisten elämää helpottavana kehityksenä.

Sisältö

Proaktiivisessa tietotekniikassa järjestelmä sopeutuu ja mukautuu käyttäjän liikkeisiin ja toimiin ilman, että tietokonelaitteistoa tarvitsee käyttäjän toimesta jatkuvasti ohjata. Tekniikka voi sisältyä älykkääseen ympäristöön, joka esimerkiksi tunnistaa liikkeitä tai vaikkapa vaimentaa aktiivisesti melua. Se voi kulkea mukana vaatteissa tai sisältyä vanhusten ja vammaisten apuvälineisiin. Proaktiivisen tietotekniikan sovellutuksia voidaan käyttää ihmisen terveydentilan seurantaan sekä uusien sosiaalisten yhteydenpitotapojen luomiseen. Se voidaan nähdä seuraavana kehitysaskeleena nykyisestä käyttäjäkeskeisestä tietotekniikasta, jonka perustana on aktiivinen vuorovaikutus ihmisen ja koneen välillä.

Proaktiivinen tietotekniikka edellyttää laitteistoteknistä kehitystä: tarvitaan uusia antureita, sähkönsyöttötapoja, tiedonsiirtomenetelmiä, verkkotekniikoita ja ohjelmistoarkkitehtuureja. Alan voimakas kehittäminen ei olisi mahdollista ilman yritysten tuotekehityspanosta, mikä puolestaan edellyttää samalla riittävää panostusta perustutkimukseen.

Laajuus

Tutkimusohjelmaan kuului 14 hanketta: 3 suomalais-ranskalaista konsortiota, 11 suomalaista konsortiota ja 3 suomalaista yksittäistä hanketta.

Rahoitus

Tutkimusohjelman rahoitus järjestettiin yhteistyössä Tekesin ja Ranskan tutkimusministeriön kanssa. Suomen Akatemia osuus oli 5,7 milj. euroa.

Kesto

Tutkimusohjelma oli kolmivuotinen ja se toteutettiin vuosina 2002–2005.

Tutkimusohjelman arviointi

Yleisesti ottaen kansaivälinen arviointipaneeli oli vaikuttunut PROACT-ohjelmasta. Tieteelliset tuotokset ovat erittäin korkeatasoisia ja ohjelman tuloksia on julkaistu arvostetuissa aikakausi- ja konferenssijulkaisuissa. Joillakin projekteilla on ollut huomattavaa kansainvälistä merkittävyyttä.
Tarkempaa tietoa tutkimusohjelman arvioinnista on tutkimusohjelmasta laaditussa englanninkielisessä arviointiraportissa.   

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »