EN

Tee ehdotus uudeksi ohjelmaksi tai teemaksi

1.11.2017

Suomen Akatemia ja Strategisen tutkimuksen neuvosto hakevat ehdotuksia uusiksi vuoden 2019 akatemiaohjelmien aiheiksi ja strategisen tutkimuksen teemoiksi. Kaikille avoin kysely on avoinna marraskuun ajan. Kyselyn kautta tutkimusyhteisö ja tutkimustiedon käyttäjät eri yhteiskunnan osa-alueilta voivat osallistua akatemiaohjelmien aiheiden sekä strategisen tutkimuksen teemojen muodostukseen.

Kyselyyn voi jättää yhden tai useamman ehdotuksen. Tänä vuonna ehdotuksia pystyy myös kommentoimaan kyselyn ollessa avoinna. Kommentointimahdollisuuden toivotaan lisäävän vuorovaikutusta vastaajien välillä ja tuovan ehdotuksiin uusia näkökulmia. Kyselyllä pyritään löytämään aiheita, jotka ovat yksittäistä tutkimushanketta laajempia kokonaisuuksia ja jotka vastaavat tieteen ja yhteiskunnan uudistumisen tarpeisiin.

 Akatemiaohjelmayksikön johtaja Arja KallioAkatemiaohjelmayksikön johtaja Arja Kallio korostaa akatemiaohjelmien merkitystä tieteen uudistumisessa. ’’Viime vuonna saimme 256 aloitetta uusiksi ohjelmiksi. Aloitteissa kuvattiin, miten tutkimusta alalla tulisi uudistaa esimerkiksi uusien menetelmien tai nykyisestä poikkeavien lähestymistapojen avulla. Tärkeää on myös se, että aloitteissa kerrottaisiin, miten ehdotettu tutkimusala tai -aihe hyötyisi kansainvälisestä yhteistyöstä. Akatemiaohjelmat näet toimivat kansainvälisen yhteistyön alustana. Ajatuksena on, että kansainvälisen yhteistyön avulla suomalainen tutkimus kehittyy ja sen laatu paranee.’’

 

 Strategisen tutkimuksen yksikön johtaja Jussi VauhkonenStrategisen tutkimuksen yksikön johtaja Jussi Vauhkonen painottaa tarvetta vahvistaa päätöksenteon tietopohjaa. ”Strategisen tutkimuksen neuvoston tavoitteena on laajentaa ja parantaa sitä tutkimukseen perustuvaa tietopohjaa, jota päätöksentekijät niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla voivat käyttää. Toisena tavoitteena on uudistaa ja tehostaa tiedon tuottajien ja käyttäjien keskinäistä vuorovaikutusta. On erittäin arvokasta, että saamme strategisen tutkimuksen neuvoston teematyön ainekseksi mahdollisimman laajasti suomalaista yhteiskuntaa koskettavia tiedontarpeita.”

Lue lisää ja jätä oma ehdotuksesi

Lisätiedot

  • Akatemiaohjelmat: Jaana Roos, johtava tiedeasiantuntija
  • Strateginen tutkimus: Tiina Jokela, johtava tiedeasiantuntija
  • Tekninen tuki: Tiina Salo, projektisihteeri
  • etunimi.sukunimi(at)aka.fi
Viimeksi muokattu 1.12.2017
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »