EN

Työllisyys ja kilpailu

Hallituksen yhtenä pitkän ajan tavoitteena on, että Suomi on kilpailukykyinen maa, jossa yrittäminen, omistaminen ja investoiminen on nykyistä kannattavampaa. Suomen Akatemian rahoittamat kahdeksan kärkihanketta pyrkivät tutkimuksessaan selvittämään näitä kaupallisia haasteita.

Kuvaukset hankkeista

Uudentyyppiset hiivat pakasteleivontasovelluksiin

Leipähyllyt täyteen hybridihiivalla?

 • Viime vuosina leipää ja leivonnaisia on ollut pakastetun taikinan myötä kaupoissa ympäri vuorokauden. Kasvun haasteena on kuitenkin leivinhiivan heikko pakastuskestävyys.

 • Parannamme hiivan kylmäkestävyyttä risteyttämällä leivinhiivalajeja kylmää kestäviä lajien kanssa. Aikaansaadulla hybridihiivalla on molempien lajien hyödylliset ominaisuudet. Uudet hiivakannat tehostavat leipomotoimintoja sekä tarjoavat selkeitä etuja kuluttajille vastapaistettujen tuotteiden parempana ja monipuolisempana tarjontana kaupoissa.

 • Brian Gibson, VTT OY
  brian.gibson@vtt.fi

Reaktioreittien aktiivisuuden ennustaminen soluvapaasta DNA:sta

Entistä osuvampia syöpähoitoja

 • Soluvapaa DNA tarjoaa suoraviivaisen tavan tarkastella syöpägenomin muutoksia verinäytteen kautta. Hankkeessa testaamme aiemmin kehittämiämme geenisäätelyn mallinnusmenetelmiä soluvapaan DNA:n analysoimisessa.

 • Tavoitteemme on tuottaa esimerkkisovellus, jossa mallinnetaan eturauhassyöpäpotilaiden personoidun hoitostrategian vastetta laskennallisten mallien ja soluvapaan DNA:n avulla

 • Matti Nykter, TAU
  matti.nykter@tuni.fi

Genomisista muutoksista parempaan munasarjasyövän hoitoon

Kohti yksilöllisempiä hoitomenetelmiä

 • Munasarjasyövän hoidon ongelmana on kasvainten resistenssi solusalpaajille. Hoitotulosten parantamiseksi on tärkeää ymmärtää kunkin potilaan solusalpaajaresistenssin taustalla olevia molekyylimekanismeja.

 • PCR-pohjaisella menetelmällä voidaan tunnistaa tuumoreiden kromosomifuusioita. Tutkimme menetelmällä munasarjasyövän geenikatkoksia sekä niiden seurauksia solun toimintaan ja erityisesti sytostaattiherkkyyteen. Tulosten pohjalta voitaneen jatkossa valita kullekin potilaalle tehokkain hoitomenetelmä.

 • Liisa H Kauppi, HY
  liisa.kauppi@helsinki.fi

Yrittäjien eläkkeelle siirtymisen optimointi

Sujuvampi eläkepolku ja omistajanvaihdos?

 • Kehitämme mallia ja sovellusta, joka lisää pk-yrittäjien tietoutta eläkkeelle siirtymisestä ja optimoi sen ajoitusta. Samalla yrityksen jatkaminen nousee entistä houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi omistajanvaihdoksissa, mikä turvaa myös työpaikkoja.

 • Pilotoimme mallia suomalaisissa pk-yrityksissä. Tulosten pohjalta päättäjät voivat suunnitella toimenpiteitä, joilla optimoidaan yrittäjien eläkkeelle siirtymistä ja onnistuneita omistajanvaihdoksia.

 • Monika Elisabeth Von Bonsdorff, JY
  monika.bonsdorff@jyu.fi
 

 

 

Menetelmien kehittäminen veronkierron vähentämiseksi

Porsaanreiät ja veroparatiisit päivänvaloon?

 • Kehitämme uusia toimintatapoja Suomen verojärjestelmän ja erityisesti veronkannon tehostamiseksi. Tuloksia käytetään esimerkiksi valvonta- ja ohjausmenetelmien kehittämiseen yhteistyössä Verohallinnon kanssa.

 • Tavoitteemme on tuoda uusien, kattavampien aineistojen avulla uutta tietoa verojärjestelmän suunnittelun tueksi.

 • Kaisa Kotakorpi, TY
  kaisa.kotakorpi@utu.fi

 

YVA-oikeus murroksessa - keinot sääntelyn uudistamiseen ja täytäntöönpanoon

Uutta tietoa päättäjille ja asiantuntijoille

 • Direktiivi ympäristövaikutusten arvionnista kuuluu EU:n ympäristölainsäädännön ytimeen. Tuotamme tutkimusperustaisia suosituksia YVA-direktiivin kokonaisuudistuksen täytäntöönpanoon ja kansallisen lainsäädännön kehittämiseen. Lisäksi tarjoamme ohjeistusta ja neuvontaa kaikille alan toimijoille tulevan YVA-lakiuudistuksen käytännön toimeenpanossa sekä jaamme kokemuksia direktiivin täytäntöönpanosta ja hyvistä käytännöistä EU:n jäsenmaille.

 • Teemme yhteistyötä ympäristöministeriön, YVA-yhteysviranomaisten, YVA ry:n sekä Iso-Britanniassa, Tanskassa ja Kanadassa toimivien YVA-keskusten kanssa. Tutkimustulosten ja palvelujen käyttäjiä ovat hankkeesta vastaavat, ympäristökonsultit, tuomioistuimet, asianajajat sekä menettelystä kiinnostuneet kansalaiset ja järjestöt.

 • Ismo Pölönen, UEF
  ismo.polonen@uef.fi
 

 

Uuden sukupolven farmakogenomiikka

Vaikuttavatko perintötekijät lääkkeiden tehoon?

 • Lääkitys on useimpien sairauksien tärkein hoitomuoto. Vaste lääkehoitoihin vaihtelee kuitenkin huomattavasti yksilöiden välillä.

 • Tutkimme perintötekijöiden erojen vaikutuksia lääkeaineiden pitoisuuksiin ja vaikutuksiin. Selvitämme myös uuden sukupolven geenitutkimusmenetelmien käyttökelpoisuutta kliinisessä diagnostiikassa. Tavoitteena on, että perintötekijät huomioitaisiin nykyistä paremmin lääkehoidoissa.

 • Mikko O Niemi, HY
  Mikko.Niemi@helsinki.fi

Rintasyöpää vastaan KRAS-geeniin kohdistuvan lääkkeen avulla

Syöpä kuriin yksilöllisillä lääkeaineyhdistelmillä?

 • Väestömme keski-ikä nousee ja sen myötä myös syöpien määrä on kasvussa. Syöpä vaatii yksilöllistettyjä lähestymistapoja. Tulevaisuudessa sitä voidaan toivottavasti hoitaa kuten nykyisin diabetesta tai aidsia, lääkeyhdistelmien ja elämäntapamuutosten avulla.

 • KRAS on yksi pahamaineisimmista syöpäsoluista. Olemme tunnistaneet uusia syövän kantasolulääke-ehdokkaita, jotka kohdistuvat siihen. Hankkeessa testataan lääkkeillemme herkkiä geenejä hyödyntäen uusia ehdokaslääkkeitä. Tavoitteenamme on kehittää yksilöllisiä lääkeaineyhdistelmiä syövän nujertamiseen.
 • Daniel Kwaku Adofo Abankwa , ÅA
  Daniel.Abankwa@abo.fi

Viimeksi muokattu 23.1.2019
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »