EN

Osaaminen ja koulutus

Hallituksen yhtenä pitkän ajan tavoitteena on, että suomalaisten osaamis- ja koulutustaso on noussut, mikä tukee suomalaisen yhteiskunnan uudistumista ja mahdollisuuksien tasa-arvoa. Suomi on koulutuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa. Suomen Akatemian rahoittamat kuusi kärkihanketta pyrkivät tutkimuksessaan selvittämään uudenlaisen koulutuksen haasteita ja mahdollisuuksia.

Kuvaukset hankkeista

Kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä museo. Alkuperäiskansan representaatiot ja saamelaiskulttuuri Saamelaismuseo Siidassa

Miten päästä eroon kolonialistisista näkökulmista?

 • Alkuperäiskansojen esittäytyminen maailman museoissa on kolonialistisesti värittynyttä. Myös alkuperäiskansojen omat museot joutuvat työstämään toiminnassaan tätä toiseuden tuottamisen perintöä ja hakemaan omia tapoja kulttuurin ja historiansa esittämiseen.

 • Kehitämme toimintamalleja, joilla vahvistetaan Saamelaismuseon yhteisöllistä toimintatapaa, akateemista yhteistyötä ja integroidaan paikallisia ihmisiä ja yhteisöjä kulttuuriperintönsä määrittämiseen ja tuottamiseen. Tavoitteena on vahvistaa saamelaisten asemaa kulttuuriperintönsä määrittelemisessä ja suojelemisessa sekä luoda toimintamalleja kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävälle alkuperäiskansamuseolle.

 • Sanna Marika Valkonen, LY
  Sanna.Valkonen@ulapland.fi

Kolttasaamelainen muistipankki - Pilottihanke arkistoissa olevien kolttasaamelaisten musiikki-, kieli ja kulttuuriaineistojen hallinnasta ja kulttuurirevitalisaatiosta

Arkistoista kultuurin elvytykseen?

 • Yhdistämme uudella tavalla arkistotyön aktiiviseen kulttuurin elvytykseen kolttasaamelaisten sekä paikallisten koulutus- ja kulttuuri-instituutioiden kanssa.   Palautamme kulttuuritietoa ja autamme elvyttämään, vahvistamaan ja kehittämään kolttasaamelaisten kulttuuriperintöä, erityisesti musiikkia. 

 • Tuotamme tutkimustietoa revitalisaatioprosessista ja arkistojen hyödyntämisestä. Aktivoimme paikallistason toimintaa ja autamme paikallisia kulttuuri- ja elinkeinotoimijoita vahvistamalla kolttasaamelaisen kulttuurin asemaa.

 • Marko Jouste, OY
  marko.jouste@gmail.com
 

Liikettä toiselle asteelle: Näyttöön perustuvan liikunnan edistämiseen ja istumisen vähentämiseen tähtäävän interventio-ohjelman kansallisen levittämisen pilotointi ja toteutus

Joko saataisiin koululaiset liikkeelle?

 • Nuoret liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän. Hankkeemme hyödyntää, jalostaa ja levittää käyttäytymistieteisiin pohjautuvia keinoja liikunnan lisäämiseksi ja istumisen vähentämiseksi (Let’s Move It -ohjelma). 

 • Hankkeen ensimmäisenä vuonna testaamme opettajien koulutuspaketit ja valmistelemme ohjelman levittämismateriaalit. Seuraavaksi koulutamme opettajia sekä tutkimme levittämistyön prosesseja ja vaikutuksia. Lopuksi siirrymme lukioihin sekä intervention tuotteistamiseen. Verkostoon kuuluvat tärkeimmät toimijat ja yhteistoimintaa koordinoi Liikkuva koulu.

 • Nelli E Hankonen, HY
  Nelli.Hankonen@helsinki.fi

Maailma matemaattisin silmin

Arjesta motivaattori matikan opiskeluun?

 • Tähtäämme varhais- ja alkukasvattajien ja sitä opiskelevien pedagogisen tiedon ja taidon sekä motivaation lisäämiseen matemaattisten taitojen kehittämiseksi. Erityisesti heitä ohjataan näkemään arkisten askareiden sisältämä matematiikka ja sen potentiaali lasten matemaattisten taitojen kehittämisessä.

 • Tuotamme avoimen verkkokurssin
  (MOOC), joka lisää alalla toimivien tietotaitoa sekä verkostoitumista. Projektin tuloksena merkittävä osa suomalaisista varhaiskasvattajista oppii tukemaan lasten varhaisten matemaattisten taitojen kehitystä aikaisempaa systemaattisemmin ja lapsilähtöisemmin.

 • Minna Marjaana Hannula-Sormunen, TY
  mimarha@utu.fi

 

Verkkopohjaisen tutkimuspalvelun kehittäminen matematiikan oppimispelien ja pelillisen arvioinnin jalkauttamiseen globaalisti

Oikeaa sisältöä opetuspeleihin?

 • Markkinoilla olevat opetukselliset hyötypelit eivät varsinaisesti opeta matematiikkaa, auta matemaattisten konseptien ymmärtämistä tai helpota käyttäjän osaamistason arviointia. Opettajien onkin vaikeaa valita hyödyllisimmät pelit. Toisaalta kehittäjillä on vaikeuksia tuoda peleihin edellä mainittuja ominaisuuksia.

 • Verkkopohjaisen tutkimuspalvelumme avulla opettajat voivat valita luokalleen sopivia tutkimuspaketteja. Paketit sisältävät matematiikkapelejä ja testejä. Kaupalliset toimijat, julkaisijat ja tukimuslaitokset voivat tarjota pelejään julkaistavaksi tai tilata haluamansa sisältöisen tutkimuspaketin. Tutkimuspaketeista kertyvä data on käytettävissä vapaasti ja reaaliaikaisesti.

 • Kristian Kiili, TTY
  kristian.kiili@tut.fi

Peleihin perustuva talousopetus kouluissa

Luoko pelillistäminen tulevaisuuden talousasiantuntijoita?

 • Kehitämme pelillisiä talousopetuksen muotoja ja välineitä, joiden avulla pyrimme arvioimaan opiskelijoiden taloudellisen tietämyksen ja käyttäytymisen muutosta. Käsittelemme myös erilaisten pelillisten lähestymistapojen ja niiden yhdistelmien vaikutusta oppimiseen.

 • Rakennamme innovatiivisia tapoja mitata opiskelijoiden käyttäytymisen muutosta hyödyntäen pelejä, pelialustoja ja pelianalytiikkaa.

 • Panu Kalmi, VY
  pkalmi@uwasa.fi
 • Lue haastattelu

Viimeksi muokattu 20.12.2018
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »