EN

Osaaminen, koulutus ja tulevaisuuden työelämä (Taidot työhön)

Teknologinen kehitys ja kansainvälistyminen muuttavat työn luonnetta. Muutoksiin sopeutuminen vaatii työntekijöiltä uusia kykyjä ja taitoja. Muodollisen koulutuksen tuottamien kvalifikaatioiden lisäksi käytännöllisten työelämätaitojen kuten IT-taitojen, kielitaidon sekä sosiaalisen kyvykkyyden kysyntä kasvaa. Avainkysymyksiä ovat, miten ikääntyvä työvoima pystyy sopeutumaan osaamisvaatimusten muutokseen, miten johtaminen tukee uudistumista, ja miten entistä heterogeenisemman työvoiman erilainen osaaminen saadaan tuottavaan käyttöön. Tässä projektissa arvioimme työelämän muutosten vaikutusta erilaisten kykyjen ja taitojen kysyntään. Lisäksi pyrimme arvioimaan, mitkä kriittiset työelämätaidot puuttuvat ryhmiltä, joilla on vaikeuksia sopeutua työelämän muutoksiin. Osana projektia toteutetaan ja arvioidaan interventio, jolla työelämän avaintaitoja pyritään päivittämään.

Tilannekuvaraportti 2016

Lisätietoja

Konsortion johtaja
professori Roope Uusitalo
Jyväskylän yliopisto
roope.h.uusitalo(at)jyu.fi

www.taidottyohon.fi

Viimeksi muokattu 11.6.2019
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »