EN

Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu ja hiilen sitominen muuttuvassa ympäristössä (IBC-CARBON)

 

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja metsien kestävän käytön yhteensovittaminen on merkittävä haaste suomalaiselle yhteiskunnalle muuttuvassa ympäristössä. Keskeiset poliittiset linjaukset, kuten kansallinen energia- ja ilmastostrategia, tähtäävät puusta valmistettujen tuotteiden ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseen. Nämä tavoitteet täytyy sovittaa yhteen luonnon monimuotoisuuden suojelua edistävien tavoitteiden kanssa. Biomassan käytön kasvulla tulee olemaan kauaskantoisia seurauksia luonnon monimuotoisuuden suojelulle ja hiilen sidonnalle, muiden ympäristövaikutusten ohella.

Tämän hankkeen tavoitteina on kehittää

  1. integroituja malleja alueellisesti optimaalisen maankäytön määrittämiseksi,
  2. vapaaehtoisuuteen perustuvia rahallisia kompensaatiomekanismeja metsänomistajille sekä 
  3. viestiä sidosryhmille sopeutumisvaihtoehdoista ja kestävistä toimintatavoista sekä niiden reunaehdoista.  

Tilannekuvaraportti (pdf)

Lisätietoja

Konsortion johtaja
tutkimusprofessori Martin Forsius
Suomen ympäristökeskus
martin.forsius(at)ymparisto.fi

www: www.ibccarbon.fi

Twitter: @IBCCarbon

Viimeksi muokattu 11.6.2019
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »