SV EN

Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä (ADAPT)

Suomalaiseen yhteiskuntaan vaikuttavat syvällisesti monet globaalit muutostrendit. Esimerkiksi talouskasvun hidastuminen ja epävarmuus, ilmastonmuutos ja muut ympäristöuhat sekä pandemiat ja erilaiset uudet terveysuhat sekä demografiset siirtymät ovat muutoksia, joihin suomalaisen yhteiskunnan on osattava sopeutua. Osa muutoksista on ennakoitavissa, mutta samalla on kyettävä reagoimaan myös epätodennäköisiin ja täysin ennakoimattomiin muutoksiin. Sopeutumiskyky on keskeinen osa yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden toimintakykyä. Se luo mahdollisuuksia kestävälle kasvulle ja resurssien tehokkaalle hyödyntämiselle.

STN-ohjelma Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä kehittää ratkaisuja siihen, miten yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden voimavarat ja resurssit sekä niiden uudet yhdistelmät parhaiten tukisivat kokonaisvaltaista sopeutumiskykyä. Tutkimuskokonaisuuksien odotetaan tuottavan sopeutumiskyvyn kehittämisen perustaksi monipuolista tietopohjaa ja siihen perustuvaa ennakointia ja ratkaisuja, joiden avulla ymmärretään paremmin muutoksia ja saadaan välineitä varautua niihin yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla. Tutkimusryhmät tunnistavat kokonaisvaltaisen sopeutumisen esteitä, kuten institutionaalisia polkuriippuvuuksia ja sosiaalisia ja kulttuurisia käytäntöjä, sekä kehittävät ratkaisuja, joilla näitä esteitä puretaan.

Hankkeet:

Luova sopeutuminen viheliäisiin ekososiaalisiin murroksiin (WISE)  
Janne Hukkinen, Helsingin yliopisto, konsortion johtaja
Paavo Järvensivu, BIOS-tutkimusyksikkö, vuorovaikutusvastaava
Sakari Kuikka, Helsingin yliopisto
Turo-Kimmo Lehtonen, Tampereen yliopisto
Peter Lund, Aalto-yliopisto
Markku Wilenius, Turun yliopisto

Sopeutuminen sinisen kasvun avaimena (BlueAdapt) 
Anna-Stiina Heiskanen, Suomen ympäristökeskus, konsortion johtaja
Mikael Sokero, Demos Helsinki, vuorovaikutusvastaava
Markku Ollikainen, Helsingin yliopisto
Otso Ovaskainen, Helsingin yliopisto
Jukka Similä, Lapin yliopisto
Niko Soininen, Itä-Suomen yliopisto
Laura Tuomi, Ilmatieteen laitos

Uudet maatalous- ja metsämaan viljely- ja hoitomenetelmät - avain kestävään biotalouteen ja ilmastonmuutoksen hillintään (SOMPA) 
Raisa Mäkipää, Luonnonvarakeskus, konsortion johtaja
Kati Berninger, Tyrsky Consulting, vuorovaikutusvastaava
Kati Kulovesi, Itä-Suomen yliopisto
Kristiina Regina/Raija Laiho, Luonnonvarakeskus
Timo Vesala, Helsingin yliopisto
Heikki Lehtonen, Luonnonvarakeskus
Aleksi Lehtonen, Luonnonvarakeskus 
Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus

Parempi tietopohja ja palvelujen optimointi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tueksi (IMPRO) 
Tiina Laatikainen, Itä-Suomen yliopisto, konsortion johtaja
Marko Lähteenmäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, vuorovaikutusvastaava
Pasi Fränti, Itä-Suomen yliopisto
Miika Linna, Aalto-yliopisto
Kristiina Manderbacka, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Jarmo Rusanen, Oulun yliopisto
Markku Tykkyläinen, Itä-Suomen yliopisto

Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu ja hiilen sitominen muuttuvassa ympäristössä (IBC-CARBON)  
Martin Forsius, Suomen ympäristökeskus, konsortion johtaja
Minna Pekkonen, Suomen ympäristökeskus, vuorovaikutusvastaava
Anna-Kaisa Kosenius, Helsingin yliopisto
Timo Kumpula, Itä-Suomen yliopisto
Atte Moilanen, Helsingin yliopisto
Annikki Mäkelä, Helsingin yliopisto

Valmistus 4.0 - ja sen teknologiset, taloudelliset, koulutukselliset ja sosiaalipoliittiset strategiat (MFG 4.0)
Kari Ullakko, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, konsortion johtaja 
Anna Huusko, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, vuorovaikutusvastaava
Mikael Collan, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Heikki Handroos, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Heikki Hiilamo, Helsingin yliopisto 
Jari Kaivo-oja, Turun yliopisto
Jouni Välijärvi, Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja

Ohjelmajohtaja
Tutkimuskoordinaattori, dosentti Kaisa Korhonen-Kurki
kaisa.korhonen(at)helsinki.fi

Tiedeasiantuntija Samuli Hurri
puh. 029 533 5100
samuli.hurri(at)aka.fi

Viimeksi muokattu 22.8.2020
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »