SV EN

Muuttuvat hallinnan tavat ja aktiivinen kansalaisuus (CITIZEN)

Ihmisten mahdollisuudet osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa heitä itseään koskevaan päätöksentekoon ovat muuttuneet. Uudet hallinnan tavat ja kansalaisten osallistumismahdollisuuksien muutokset nostavat esille tarpeen arvioida, miten ja missä ihmiset pystyvät vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin. Arvioinnin tueksi tarvitaan poliittisten järjestelmien laaja-alaista tuntemusta ja ymmärrystä globaalissa toimintaympäristössä. Tiedon määrä ja luonne muuttuvat, ja samalla ihmisten tietopohja erilaistuu ja eriytyy, mistä voi seurata yksipuolistumista ja pois sulkemista.

STN-ohjelma Muuttuvat hallinnan tavat ja aktiivinen kansalaisuus (CITIZEN) valaisee tietotarpeita ja haasteita, joita globaalit muutokset aiheuttavat suomalaisen poliittisen järjestelmän toimivuuteen ja vakauteen. Tutkimuskokonaisuuksilta odotetaan vastauksia ja ratkaisuja tarpeeseen lisätä poliittisten järjestelmien tuntemusta toimintaympäristön kansainvälistyessä. Lisäksi tutkimusohjelma ennakoi muutoksia tavalla, joka antaa paremmat valmiudet lähentää instituutioita ja kansalaisia toisiinsa, vahvistaa kansalaisten osallistumista sekä luottamusta eri väestöryhmien välillä ja myös suhteessa julkiseen valtaan. Tutkimusryhmät tunnistavat ja kehittävät toimintatapoja, joilla voidaan sovittaa yhteen politiikanteon nopeatahtisuus ja yhteiskunnallisten uudistusten vaatima pitkäjänteisyys.

Hankkeet:

Kansalaisuuden kuilut ja kuplat (BIBU) 
Anu Kantola, Helsingin yliopisto, konsortion johtaja
Heikki Hiilamo, Helsingin yliopisto, konsortion varajohtaja
Anna Björk, Demos Helsinki, vuorovaikutusvastaava
Mika Maliranta, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Kaarina Nikunen, Tampereen yliopisto
Pasi Moisio, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Markku Jokisipilä, Turun yliopisto
Tanja Aitamurto, Stanfordin yliopisto

Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (PALO)
Maija Setälä, Turun yliopisto, konsortion johtaja
Henri Vogt, Turun yliopisto, konsortion varajohtaja, vuorovaikutusvastaava
Kaisa Herne, Tampereen yliopisto
Juha Hiedanpää, Luonnonvarakeskus Luke
Lauri Rapeli, Åbo Akademi

Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin – käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa (CORE)
Lasse Peltonen, Itä-Suomen yliopisto, konsortion johtaja
Heli Saarikoski, Suomen ympäristökeskus SYKE, konsortion varajohtaja
Maija Faehnle, Suomen ympäristökeskus SYKE, vuorovaikutusvastaava
Nina Helander, Tampereen yliopisto
Tapio Litmanen, Jyväskylän yliopisto
Pia Polsa, Hanken Svenska handelshögskolan
Ismo Pölönen, Itä-Suomen yliopisto
Greta Waissi, Linnunmaa Oy

Lisätietoja

Ohjelmajohtaja
Tutkimuskoordinaattori, dosentti Kaisa Korhonen-Kurki
kaisa.korhonen(at)helsinki.fi

Tiedeasiantuntija Pilvi Toppinen
puh. 029 533 5064
pilvi.toppinen(at)aka.fi

Viimeksi muokattu 1.9.2020
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »