SV EN

Kestävän kasvun avaimet (GROWTH)

Suomalainen yhteiskunta ei kykene hyödyntämään globaalien muutosten tuomia mahdollisuuksia niin hyvin kuin se voisi. Muutosten hyödyntäminen edellyttää yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden kykyä uudistumiseen. Erityisesti tulisi kehittää yritystoiminnan uudistumista, innovaatioiden viemistä käytäntöön ja tiedon, tietovarantojen ja osaamisen käyttöä. Uudistumisen lähtökohtana ovat hyvät resurssit. Suomessa on uudistumisen kannalta hyvät resurssit: vakaa yhteiskunta, toimivat instituutiot, osaamista, tutkimusta ja tietovarantoja, sivistystä sekä runsaat luonnonvarat.

STN-ohjelmassa Kestävän kasvun avaimet kehitetään ratkaisuja siihen, miten yhteiskunta, yhteisöt ja yksilöt pystyvät entistä paremmin hyödyntämään, kehittämään ja yhdistämään resurssejaan ja voimavarojaan uusilla ja kestävillä tavoilla. Resurssien uudenlainen käyttö edellyttää sekä teknologisia valmiuksia ja osaamista että etenkin muutoshaluista ja uudistusmyönteistä kulttuuria. Tutkimusohjelmassa kehitetään kestävän kasvun ja uudistumiskyvyn tueksi monipuolista tietopohjaa ja ennakointia. Tutkimuskokonaisuuksilta odotetaan muutosten tuomien mahdollisuuksien tunnistamista sekä uudistumisen edellytyksien ja esteiden analyyseja yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilön tasoilla.

Hankkeet:

Kasvava mieli: Koulutukselliset transformaatiot kestävän yksilöllisen, sosiaalisen ja institutionaalisen uudistumisen tueksi (Growing Mind) 
Kai Hakkarainen, Helsingin yliopisto, konsortion johtaja
Kirsti Lonka, Helsingin yliopisto, vuorovaikutusvastaava
Kimmo Alho, Helsingin yliopisto
Erno Lehtinen, Turun yliopisto
Tapio Salakoski, Turun yliopisto
Jari Lavonen, Helsingin yliopisto

Kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään (ALL-YOUTH)
Reetta Toivanen, Helsingin yliopisto, konsortion johtaja
Irmeli Mustalahti, Itä-Suomen yliopisto, vuorovaikutusvastaava
Päivi Honkatukia, Tampereen yliopisto
Jukka Viljanen, Tampereen yliopisto
Kaisa Väänänen, Tampereen yliopisto

Vuoden 2018 täydennyshaussa valitut hankkeet:

Kestävä lääkekehitys (SUDDEN)
Jari Yli-Kauhaluoma, Helsingin yliopisto, konsortion johtaja
Sari Kauppi, Suomen ympäristökeskus
Mari Lundström, Aalto-yliopisto
Mirella Miettinen, Itä-Suomen yliopisto
Mika Mänttäri, LUT-yliopisto 
Mikael Sokero, Demos Helsinki

Kiertotalouden katalyytit: Innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin (CICAT2025)
Leena Aarikka-Stenroos, Tampereen yliopisto, konsortion johtaja
Pekka Jokinen, Tampereen yliopisto
Juha Kääriä, Turun ammattikorkeakoulu
Hanna Lehtimäki, Itä-Suomen yliopisto  
Tiina Onkila, Jyväskylän yliopisto
Juha Suonpää, Tampereen ammattikorkeakoulu  
Satu Teerikangas, Turun yliopisto

Uudet pakkausratkaisut ihmisen, maapallon ja liiketoiminnan hyväksi (PACKAGE-HEROES)
Ali Harlin, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, konsortion johtaja
Henri Hakala, LUT-yliopisto
Tuula Packalen, Luonnonvarakeskus
Nina Tynkkynen, Åbo Akademi

Liikunnallinen elämäntapa kestävän kasvun aikaansaajana (STYLE)
Petri Tapio, Turun yliopisto, konsortion johtaja
Sami Kokko, Jyväskylän yliopisto  
Riikka Paloniemi, Suomen ympäristökeskus
Birgitta Sandberg, Turun yliopisto
Anu Tuominen, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Tommi Vasankari, UKK-instituutti 

Lisätietoja

Ohjelmajohtaja
Tutkimuskoordinaattori, dosentti Kaisa Korhonen-Kurki
kaisa.korhonen(at)helsinki.fi

Tiedeasiantuntija Tuomas Katajarinne
puh. 029 533 5067
tuomas.katajarinne(at)aka.fi 

Viimeksi muokattu 8.7.2019
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »