SV EN

Kaupungistuva yhteiskunta (URBAN)

Vaikka Suomi on kaupungistunut vauhdilla, olemme kaupungistumisessa edelleen jäljessä muita läntisen Euroopan maita. Suomella on puolellaan kiinnikurojan etu. Voimme analysoida, miten kaupungistuminen on kehittynyt muissa maissa, ja hyödyntää tätä tietoa omassa kaupungistumisprosessissamme. Tutkimuksen avulla ratkaisuja haetaan muun muassa tapoihin, joilla kaupungit vastaavat asukkaiden tarpeisiin, mikä lisää niiden vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä, miten ne tukevat innovaatioita ja miten niihin muodostuu toimivia työmarkkinoita, samoin kuin tapoihin, joilla kaupunkien vahvistuminen johtaisi ympäröivien alueiden uuden lisääntymiseen.

Tutkimuksella lisätään tietoa kaupungistumisesta ja sen vaikutuksista kaupunkien ja alueiden väliseen vuorovaikutukseen ja alueiden elinvoimaisuuteen. Näkökulmina ovat mukana muun muassa digitalisaatio ja resurssitehokkuus. Tietoa tarvitaan myös siihen, miten ja millä toimilla terveyttä ja hyvinvointia voidaan edistää ja miten mm. yhdyskuntasuunnittelu, kaavoitus- ja maankäyttöpolitiikka sekä asuntopolitiikka, verotus ja elinkeinopolitiikka vaikuttavat kaupungistumiskehitykseen. Tutkimuksella tuotetaan tietoa kaupungistumisen vaikutuksista muun muassa: miten ja missä ihmiset tulevaisuudessa asuvat; missä yhteiskunnan eri toimintojen tulisi sijaita; miten liikkuminen toteutetaan; miten sosiaaliset ja terveydelliset ongelmat muuttuvat; miten energia tuotetaan ja miten eri resursseja on saatavilla (muun muassa ilmanlaatu, puhdas vesi ja ruoka). Tarkastelussa voi mukana olla myös hajautetun ja keskitetyn yhdyskuntarakenteen piirteet kestävyyden eri ulottuvuuksien näkökulmista sekä eri tavoitteiden kuten energiantuotannon ja -kulutuksen, elinkeinojen, huoltovarmuuden ja omavaraisuuden kannalta. Lisäksi huomioidaan tavat joilla väestörakenteen muutos, kotitalouksien ja elämäntapojen erilaistuminen, monipaikkaisuuden lisääntyminen, kansainvälistyminen sekä erot ihmisten arvomaailmoissa ja toimintatavoissa vaikuttavat kaupunkien kehittymiseen.

Hankkeet:

Kaupungistuminen, mobiliteetti ja maahanmuutto (URMI)
Jussi Jauhiainen, Turun yliopisto, konsortion johtaja
Aleksi Neuvonen, Demos Helsinki
Marko Peter Joas, Åbo Akademi
Timo Kauppinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Panu Lehtovuori, Tampereen yliopisto
Tuomas Martikainen, Siirtolaisuusinstituutti
Tiit Tammaru, University of Tartu

MALPE‐koordinaatiosta integroivaan visiointiin (BEMINE)
Raine Mäntysalo, Aalto yliopisto, konsortion johtaja
Simin Davoudi, Newcastle University
Juha Honkatukia, VTT Oy
Jouni Häkli, Tampereen yliopisto
Kati‐Jasmin Kosonen, Tampere City Region
Kimmo Lapintie, Aalto-yliopisto
Ari Nissinen, Suomen ympäristökeskus
Petter Næs, Norwegian University of Life Sciences
Joseph Ravetz, University of Manchester
Maria Ritola, Demos Helsinki
Hannu Tervo, Jyväkylän yliopisto
Jarmo Vakkuri, Tampereen yliopisto

Ketterä kaupunki: kansalaisen sujuva arki ja elämisen kokeileva moninaisuus (DAC)
Helena Leino, Tampereen yliopisto, konsortion johtaja
Markku Hedman, Tampereen yliopisto
Mikael Hildén, Suomen ympäristökeskus
Liisa Häikiö, Tampereen yliopisto
Markus Laine, Tampereen yliopisto
Nina Wessberg, VTT Oy

Lisätietoja

Ohjelmajohtaja
Professori Riitta Kosonen
riitta.kosonen(at)aalto.fi

Tiedeasiantuntija Tuomas Katajarinne
puh. 029 533 5067
tuomas.katajarinne(at)aka.fi

Viimeksi muokattu 6.5.2020
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »