Riitta Kosonen: Tutkittua tietoa ja sidosryhmäkeskustelua maahanmuutosta

Riitta Kosonen: Tutkittua tietoa ja sidosryhmäkeskustelua maahanmuutosta

 

 

Kirjoittaja toimii ohjelmajohtajana strategisen tutkimuksen Turvallisuus verkottuneessa maailmassa ja Kaupungistuva yhteiskunta -ohjelmassa sekä on professori ja johtaja Aalto-yliopistossa
(kauppakorkeakoulun kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT).

Euroopan integraation kriisi on syventynyt vuosikausia kestäneiden talousvaikeuksien ja pari vuotta sitten kärjistyneen turvapaikanhakijakriisin myötä. EU:n olemassaoloa haastetaan, Schengen-alue natisee liitoksistaan ja asenteet maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita kohtaan ovat polarisoituneet äärilaidoilta huuteluksi.

Vuonna 2015 Eurooppaan tuli yli miljoona turvapaikanhakijaa, joista reilu 32.000 tuli Suomeen. Vaikka Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden absoluuttinen määrä on eurooppalaisittain vaatimaton, on määrä Suomen asukaslukuun nähden Euroopan kärkitasoa ja ylitti moninkertaisesti Suomen turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmän kapasiteetin. Lisäjännitettä on luonut myös se, etteivät viranomaiset ole saaneet selville läheskään kaikkien tulijoiden henkilöllisyyttä.

Tilanteeseen sopeutuminen on ollut haastavaa sekä todellisten turvapaikanhakijoiden että vastaanottomaiden näkökulmasta. Maahanmuuttopolitiikka on sekä yksittäisten maiden että EU:n tasolla ollut pikemminkin jälkijättöistä tilanteisiin reagointia kuin strategista tavoitteellista ennakointia. 

Maahanmuuttokysymyksen rakentava hoitaminen edellyttää päätöksentekoa, joka nojautuu tutkittuun, neutraaliin, normeista ja subjektiivisista mielipiteistä vapaaseen tieteellisin menetelmin tuotettuun tutkimukseen. Maahanmuutto onkin yksi Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston vuonna 2016 rahoittamien ohjelmien läpileikkaavista teemoista ja aihetta valotetaan eri hankkeissa useista näkökulmista. Hankkeissa käsitellään muun muassa lähtömaiden ympäristötilannetta, pakolaisleirien ja vastaanottokeskusten toimintaa, esikotoutumista, kotoutumista, työllistymistä, asumisratkaisuja, yhdyskuntasuunnittelua ja mielikuvia pakolaisuudesta. Tutkimusaineistot ovat monipuolisia ja ne kootaan usein kenttätöissä pakolaisia haastattelemalla tai vastaanottokeskuksissa osallistuvan havainnoinnin pohjalta.

Hankkeiden painopiste on turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien näkökulman, toiveiden ja ongelmien avaamisessa. Hankkeet toimivat ratkaisukeskeisesti ja tuottavat kiinnostavia ruohonjuuritason kokeiluja, jotka parhaimmillaan saattavat olla monistettavissa maahanmuuttajien segregaation vähentämisessä siellä, missä kotoutumistoimenpiteet ovat tehokkaimmillaan: paikallistasolla. Kokeiluista löytyy työkaluja esimerkiksi sosiaalisen median hyödyntämiseen sijoituspaikkakuntien markkinoinnissa, maahanmuuttajien toimijuuden kasvattamiseen, viranomaissektorien väliseen yhteistyöhön tai kolmannen sektorin rooliin kotoutumistyössä.

Hankkeet tarjoavat kuvan maahanmuutosta erityisesti turvapaikanhakijoiden näkökulmasta ja siitä miten vastaanottava yhteiskunta voisi sopeutua kasvaviin turvapaikanhakijoiden määriin. Strategisen tutkimuksen ohjelma puolestaan pyrkii terävöittämään hankkeissa toteutetun tutkimuksen yhteiskunnallista relevanssia saattamalla se vuoropuheluun monenlaisen yhteiskunnallisen asiantuntemuksen kanssa STN-ohjelmien neliosaisessa seminaarisarjassa, jossa tutkimus kohtaa vastuupaikalla olevia maahanmuuton viranomaisia, yhteiskunnallisia ajattelijoita sekä maahanmuutosta eri tavoin ja eri näkökulmin kokemusta kartoittaneita toimijoita. Parhaimmillaan eri asiantuntemusten kohtaaminen tuottaa strategisen ja tavoitteellisen maahanmuuttopolitiikan pohjaksi uudenlaista yhteistä ymmärrystä sekä maahanmuuttajien että vastaanottomaiden näkökulmasta.

(Kuva: Janne Lehtinen)

STN-blogeissa strategisen tutkimuksen ohjelmissa työskentelevät tutkijat ja ohjelmajohtajat kirjoittavat ajankohtaisista tutkimusaiheistaan, tutkimustiedon hyödyntämisestä ja vuorovaikutuksesta sekä tutkimuksen tarjoamista ratkaisuista yhteiskunnan polttaviin kysymyksiin. Kirjoittajien näkemykset ovat heidän omiaan.

Viimeksi muokattu 1.12.2017
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »