Riitta Kosonen: Kokeiluista tehoa maahanmuuttajien työllistymiseen

Riitta Kosonen: Kokeiluista tehoa maahanmuuttajien työllistymiseen

Professori Riitta Kosonen, Aalto-yliopisto

Riitta Kosonen toimii ohjelmajohtajana strategisen tutkimuksen Turvallisuus verkottuneessa maailmassa ja Kaupungistuva yhteiskunta -ohjelmassa sekä on professori ja johtaja Aalto-yliopistossa (kauppakorkeakoulun kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT).

Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen ohjelman ”Tutkittua tietoa maahanmuutosta” – seminaarisarjassa keskusteltiin elokuussa maahanmuuttajien työllistymisestä. Työllistymisellä on keskeinen rooli maahanmuuttajien integroitumisessa Suomen talouteen ja yhteiskuntaan, oli maahanmuuttoon syy mikä tahansa. Seminaarissa nousi esiin myös erilaisia kokeiluja työllistämisen edistäjinä.

Pysyvän oleskeluluvan saaneiden maahanmuuttajien nopea työllistyminen sekä työperäisen maahanmuuton sujuvoittaminen vähentävät julkisen talouden kustannuspaineita, helpottavat työvoimapulasta kärsivien alojen toimintaa sekä vähentävät maahanmuuton sosiaalisia ja poliittisia lieveilmiöitä.

Vaikka pakolaisten vaikutus julkistalouteen onkin lyhyellä tähtäyksellä kielteinen, riippuvat pidemmän aikavälin vaikutukset työllistymisestä sekä verotuksen ja julkisten palvelujen rakenteesta. Velkaantuvassa kansantaloudessa, jonka huoltosuhde on epäsuotuisa ja veronmaksajien osuus kansalaisista pieni, on syytä edistää työllistymistä sekä palkkatyön että yrittäjyyden parissa.

Ulkomaalaistaustaisten työllistymisaste on Suomessa noin kymmenen prosenttiyksikköä matalampi kuin suomalaistaustaisten. Heikoimmin työllistyvät ulkomaalaistaustaiset naiset. Syyt (jopa korkeasti koulutettujen) maahanmuuttajanaisten heikkoon työllistymiseen löytyvät heidän varhaisesta perheellistymisestään, heikosta verkostoitumisestaan sekä kieliongelmista. Myös etninen tausta merkitsee, sillä heikoimmin työllistyvät Somaliasta ja Lähi-Idästä saapuneet maahanmuuttajat. Maahanmuuttajanaisten integroinnilla suomalaisille työmarkkinoille saattaisi olla myös laajempaa merkitystä naisten yhteiskunnalliseen asemaan liittyvien kulttuuristen erojen tasoittajana.

STN-seminaarin puheenvuorot peräänkuuluttivat mentorointia ja yksilökohtaista, henkilökohtaisiin tarpeisiin perustuvaa aktivointia maahanmuuttajien työllistämisessä. Tehostettu aktivointi on julkisia palveluja uudelleenorganisoimalla mahdollista toteuttaa myös kustannustehokkaasti.

Tehokkuutta työllistämiseen voitaisiin hakea myös sujuvoittamalla työvoimapulasta kärsivillä aloilla EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta saapuvien ammatinharjoittamislupa- ja pätevöitymisprosesseja sekä selkiyttämällä viranomaisten vastuita tiedon välittämisestä ja koulutuksen järjestämisestä. Myös julkisen sektorin ja elinkeinoelämän yhteistyönä toteutettu vaikuttavuusinvestointijärjestelmä on osoittautunut lupaavaksi tavaksi saattaa yhteen maahanmuuttajataustaisia työnhakijoita ja työvoimapulasta kärsiviä yrityksiä.

Mentorointi on tehokasta myös yrittäjyyteen tähtäävän työllistämisen tukemisessa. Erityisesti yrityksen kasvuvaiheessa hyödytään yhteistyöverkostoista saman alan ja alueen yrittäjiin.

Maahanmuuttajien työllistymisproblematiikkaan panostaminen saattaa tuottaa ratkaisuja, joista hyötyvät myös samojen kysymysten kanssa painivat kantasuomalaiset työnhakijat ja yrittäjät, oli sitten kyse ikärasismin vähentämisestä, mikroyrittäjyyden esteiden purkamisesta, työllisyys- ja yrittäjäpalvelujen virtaviivaistamisesta ja käyttäjäystävällisyyden parantamisesta, pienipalkkaisen työn ja sosiaaliturvan yhdistämisestä, tai suomalaisten työmarkkinoiden jäykkyyksien purkamisesta.

(Kuva: Janne Lehtinen)

STN-blogeissa strategisen tutkimuksen ohjelmissa työskentelevät tutkijat ja ohjelmajohtajat kirjoittavat ajankohtaisista tutkimusaiheistaan, tutkimustiedon hyödyntämisestä ja vuorovaikutuksesta sekä tutkimuksen tarjoamista ratkaisuista yhteiskunnan polttaviin kysymyksiin. Kirjoittajien näkemykset ovat heidän omiaan.

Viimeksi muokattu 1.12.2017
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »