EN
Jyrki Hakapää: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus paljastuu kertomuksilla

Jyrki Hakapää: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus paljastuu kertomuksilla

tiedeasiantuntija Jyrki Hakapää  Jyrki Hakapää toimii tiedeasiantuntijana strategisen tutkimuksen yksikössä.

Tutkimuksen yhteiskunnallisten vaikutusten aikaansaaminen ei ole lopputulos vaan prosessi. Niiden seuraaminen ja arviointi vaativat prosessin esittämistä, ei vain lopputulosten luetteloimista. Ymmärtääkseen ja arvioidakseen rahoittamiensa ohjelmien ja hankkeiden toimintaa strategisen tutkimuksen neuvosto on ottanut käyttöön monipuolisen tieteellistä ja vuorovaikutustyötä luotaavan indikaattoriluettelon sekä vuorovaikutustyön tavoitteita, keinoja ja vaikuttavuuden saavutuksia käsittelevät vaikuttavuuskertomukset.

Ensimmäiset strategisen tutkimuksen hankkeet aloittivat vaikuttavuuskertomusten työstämisen kevättalvella 2016. Kullakin hankkeella on niitä kolmesta viiteen. Vaikka vaikuttavuuskertomusten kirjoittaminen on jatkuvaa toimintaa, ensimmäinen kulminaatiopiste saavutettiin, kun vuonna 2015 toimintansa aloittaneet hankkeet jättivät kesällä 2017 senhetkiset vaikuttavuuskertomuksensa neuvoston arvioitaviksi osana toisen rahoituskauden (2018–2021) hakemuksiaan.

Vaikuttavuuskertomukset ovat tarinoita. Niiden avulla hankkeet pohtivat toimintansa konkreettisia tavoitteita, niiden saavuttamisen keinoja sekä näkemiänsä onnistumisia ja yllätyksiä. Ne eivät siis ole saavutusten jälkeen kirjattavia luetteloita onnistumisista ja mahdollisista jatkotyön mahdollisuuksista, vaan ennen kaikkea jatkuvasti päivitettävää muistutusta työn konkreettisista tavoitteista, niiden saavuttamiseksi tehdyistä toimista ja pohdintaa kunkin vaiheen onnistumisista ja toimien myötä tarvittavista työsuunnitelman uudistuksista.

Tapa pohtia vaikuttavuuden ilmentymiä ja sen saavuttamisen keinoja

Strategisen tutkimuksen yksikkö on kokenut vaikuttavuuskertomukset sekä hankkeen tapana kertoa rahoittajalleen ja muille kiinnostuneille työstään että hankkeen omana mahdollisuutena hahmottaa ja pohtia omaa työtään. Monitieteiset strategisen tutkimuksen hankkeethan ovat isoja ja yhteisten tavoitteiden ja toiminnan ymmärtäminen haasteellista. Hankkeet tarvitsevat välineitä, joiden avulla keskustella ja uudelleenarvioida omia tavoitteitaan, toimiaan ja onnistumisiaan sekä kertoa niistä. Yhteinen toimien ja saavutusten seuranta ja kirjaaminen ei sitä paitsi palvele pelkästään tutkimushanketta itseään, vaan myös sen yhteistyöpartnereita.

Vaikuttavuuskertomukset kertovat, mitä tavoitteita ja toimia hanke ja sen yhteiskunnalliset yhteistyökumppanit arvostavat ja näkevät toimiviksi. Ne antavat hankkeille tilaa pohtia yhteiskunnallisia muutoksia ja niiden myötä syntyviä tarpeita suunnata tutkimus- ja vuorovaikutustyötä uusille urille. Kertomukset myös korostavat kunkin hankkeen yksilöllisyyttä: erilaisten yhteiskunnallisten haasteiden parissa työskentelevät hankkeet ovat sisällöiltään ja toimiltaan niin erilaisia, ettei niiden toimintaa voi lähtökohtaisesti seurata yksien ja samojen tuotosmittareiden avulla.

Vaikuttavuuskertomukset sisältävät tietysti – kaiken raportoinnin tavoin – tietyn määrän asioiden parhain päin selittämistä. Silti, ne mahdollistavat myös epäonnistumisista oppimisen ja mahdottomiksi osoittautuneiden tavoitteiden uudelleenhahmottamisen. Hankkeiden siloiteltuna brändäyksenä kertomukset eivät tukisi kenenkään toimintaa.

Vaikuttavuuskertomukset ovat Suomen maaperällä uudenlainen tapa seurata tutkimustoimintaa ja sen yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Vastaavanlaisia kokeiluja on järjestetty muun muassa Isossa-Britanniassa osana Research Excellent Framework 2014 -arviointihanketta. Vaikuttavuuskertomusten työstäminen vaatii uudenlaista taitoa hankkeilta sekä vaikuttavuuskertomuksia vaativalta rahoittajalta: kun tavallisesti tutkimuksesta kerrotaan vain tulosten kautta, miten ymmärtää ja arvostaa keskeneräisen prosessin tilannetta, muutoksia ja mahdollisuuksia? Hankkeiden esitys- ja kirjoitustaidot nousevat arvoon arvaamattomaan. Strategisen tutkimuksen rahoituksen ensimmäisten toimintavuosien aikana syntyneet kertomukset vaihtelevatkin hyvin paljon sekä tyyliltään ja että sisällöiltään.

Neuvosto rohkaisee avoimuuteen

Strategisen tutkimuksen neuvosto on rohkaissut rahoittamiaan hankkeita mahdollisimman avoimeen toimintaan. Vaikuttavuuskertomuksia on kuitenkin toistaiseksi julkisesti saatavilla vain Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi -ohjelmaan kuuluvan Closeloop -hankkeen, Kaupungistuva yhteiskunta -ohjelmaan kuuluvan BeMine-hankkeen ja Turvallisuus verkottuvassa maailmassa -ohjelman Winland-hankkeen kotisivuilla. Julkisuus ei aina ole keskeneräiselle hankkeelle mahdollista, erityisesti jos se heikentää vuorovaikutustyön mahdollisuuksia.

Strateginen tutkimus jatkaa yhteiskunnallisen vaikuttavuuden seuranta- ja arviointityönsä kehittämistä. Työn osalta ollaan itse asiassa vasta alkumetreillä. Seuraava merkittävä maali on vuonna 2016 aloittaneiden STN-hankkeiden toiminnan loppuarviointi vuoden 2019 aikana: siihen mennessä etsimme strategisen tutkimuksen yksikössä arvioinnin kehittämisen lisäksi uusia tapoja tuoda hankkeiden sekä ohjelmien saavutuksia ja pohdintoja omasta toiminnastaan esiin laajasti koko yhteiskunnalle.

Viimeksi muokattu 17.11.2017
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
SAAVUTETTAVUUS »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »