Jussi Pihlajamäki: Elintapojen muuttaminen terveellisemmiksi ei ole vain yksilön asia

Tyypin 2 diabetes on keskeinen kansanterveydellinen haaste. Suomessa tyypin 2 diabetes on todettu noin 300 000 ihmisellä, ja lisäksi noin 150 000 arvioidaan sairastavan sitä tietämättään. Ainakin kaksinkertaisella määrällä ihmisiä on tyypin 2 diabeteksen esiaste eli kohonnut paastoverensokeri tai pitkään reilusti koholla oleva verensokeri syönnin jälkeen. Suomessa ja muuallakin maailmalla on useissa tutkimuksissa osoitettu, että tyypin 2 diabetes on ehkäistävissä terveellisillä elintavoilla. Miksi tyypin 2 diabeteksen esiintyvyys ei ole kuitenkaan kääntynyt laskuun?

Keskeisiä tunnistettuja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyhankkeiden ongelmia ovat, että ne eivät ole tavoittaneet suurimmassa riskissä olevia ihmisiä ja etteivät monet riskissä olevat henkilöt ole pystyneet pysyviin elintapojen muutoksiin. Yksi selitys yksilön terveellisten valintojen vaikeudelle on, että elinympäristömme ei kannusta terveellisiin elintapoihin. Itse asiassa ympäristömme saattaa monin tavoin ohjata, osin tiedostamattomien mekanismien kautta, ihmisiä epäterveellisiin elintapoihin kuten vähäiseen liikkumiseen ja epäterveelliseen ruokailuun.

Tarvitsemme tutkittua näyttöä tehokkaista ja kustannustehokkaista toimista, joilla voidaan saavuttaa täysi hyöty terveydenedistämisestä esimerkiksi SOTE-menojen kurissa pitämiseksi. Ratkaisu tyypin 2 diabeteksen ja muidenkin keskeisten kansansairauksien ehkäisyyn voi olla yksilön elintapojen muutoksissa, mutta myös yhteiskunnan on kannettava vastuunsa luotaessa edellytykset terveille elintavoille. Kun elinympäristömme ratkaisut todistetusti tukisivat terveellisiä valintoja tästä hyötyisivät kaikki: ihmiset, työnantajat ja yhteiskunta laajemmin.

Stop Diabetes (StopDia) -tutkimushanke uusia keinoja tyypin 2 diabeteksen ehkäisemiseksi

StopDia - tutkimushankkeessa luodaan maakuntien organisaatioiden käyttöön toimintamalli, jossa tunnistetaan tehokkaasti tyypin 2 diabeteksen riskissä olevat henkilöt sekä tuetaan heitä sairastumisriskiä pienentävissä elintapamuutoksissa ryhmäohjausta ja digiteknologiaa hyödyntäen sekä ympäristöön kohdistuvien tuuppaustoimien avulla. On tärkeää huomata, että vaikka kohderyhmänä StopDia -tutkimushankkeessa ovat diabetesriskissä olevat henkilöt, tukee luotava toimintamalli myös muidenkin kansansairauksien ehkäisyä. Yksilön ja ympäristön tasolle suunnattujen toimien lisäksi StopDia - tutkimushankkeessa selvitetään yhteiskunnallisia muutosta mahdollistavia ja estäviä tekijöitä muutospolkujen mallintamiseksi. Tutkimushankkeessa myös tuotetaan terveystaloustieteellisiä tunnuslukuja terveyden edistämisen toiminnan tehostamiseksi.

StopDia projekti käynnistyi kesästä 2016 Etelä-Karjalan, Päijät-Hämeen ja Pohjois-Savon alueella sosiaaliterveydenhuollon toimijoiden ja noin kahdenkymmenen muun yhteiskunnallisesti merkittävän sidosryhmän kanssa. Jokaisella mukana olevalla sidosryhmällä on oma tärkeä roolinsa tutkimushankkeessa toimien esim. joko toimintaympäristönä, kanavana saavuttaa kohonneessa riskissä olevia henkilöitä tai asiantuntijana diabeteksen ehkäisyyn tähtäävän mallin kehittämisessä.  Olemme järjestäneet tähän mennessä >50 tilaisuutta eri sidosryhmien kanssa ja erityisesti myös tilaisuuksia suurelle joukolle työympäristön muutoksista kiinnostuneille työnantajille.  

On selvää, että laajamittainen sairauksien kustannuksia vähentävä terveydenedistäminen on suuri haaste maakunnissa. Terveydenedistämisen vastuu, resurssit ja organisointi ovat olleet tärkeimpiä keskusteluaiheita alueilla. Olemme kuitenkin juuri oikealla hetkellä rakentamassa uusia tapoja SOTE-uudistuksen jälkeiseen aikaan – tarvitaan ratkaisuja, joiden tiedetään toimivan ja joiden hinta ja hyöty ovat arvioitavissa sekä yksilölle että maakunnille.

    

 

       

Viimeksi muokattu 23.1.2017
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »