Rita Asplund: Mitä Polkuja työhön -hankkeessa tutkitaan?

1. Mitä tutkimme?

Miten nuoret työllistyvät? Miten ihmiset pysyvät kiinni työn syrjässä vaikka ammatteja syntyy ja kuolee? Miten työttömät ja muut työelämän ulkopuolella olevat onnistuvat siirtymään takaisin työelämään?

Polkuja työhön -STN-hankkeemme pyrkii määrittämään, missä määrin ja miten ammattirakenteen muutos vaikuttaa osaamisen hankkimiseen, sen ylläpitoon, kehittämiseen ja uusimisen tarpeeseen työuran eri vaiheissa. Keskitymme erityisesti siihen, miten tämä kehitys haastaa yhteiskunnan tärkeimmät mekanismit, jotka keskeisellä tavalla muovaavat niitä polkuja, jotka johtavat työelämään, mahdollistavat työllisenä pysymisen tai vievät työelämän ulkopuolelle. Näihin mekanismeihin kuuluvat ennen kaikkea koulutusjärjestelmä ja työmarkkinoiden eri instituutiot.

Tutkimuskonsortioon kuuluvat Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Eläketurvakeskus, Helsingin kaupungin tietokeskus, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, Kansaneläkelaitos, Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskus,Ragnar Frisch Centre for Economic Research, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Työterveyslaitos.

2. Mitä emme vielä tiedä?

Nykytietämyksemme pohjalta on muodostunut varsin hyvä kuva siitä, miten digitalisaatio, robotisaatio ja tuotannon siirtyminen ulkomaille kustannustasoltaan edullisempiin maihin muokkaavat ammattirakennetta. Siitä, miten tämä kaikki vaikuttaa osaamisen kysyntään, tiedämme paljon vähemmän.

Ammattirakenteen muutos asettaa uusia vaatimuksia kaikille koulutustasoille peruskoulusta aikuis- ja täydennyskoulutukseen. Yhtä lailla ammattien rakennemuutos edellyttää ammatillisen kuntoutuksen ja ylipäänsä työvoimapalvelujen tarjonnan uudistamista sellaiseksi, että myös nämä toimet edistävät nykyistä tehokkaammin työmarkkinoiden toimivuutta.

Emme myöskään tiedä, miten ammattirakenteen murros mahdollisesti muuttaa jo valmiiksi työmarkkinoilla haavoittuvassa tilanteessa olevien maahanmuuttajien asemaa.

3. Mihin tutkimus pyrkii vaikuttamaan?

Tutkimuksemme tuottaa tietoa ensisijaisesti poliittisen päätöksenteon tueksi, mutta myös keskeisten sidosryhmien toiminnalle hyödyllistä taustatietoa. Vaikuttavuuden pyrimme varmistamaan tiiviin vuorovaikutuksen myötä.

Tutustu hankkeen verkkosivuihin osoitteessa: polkujatyohon.fi ja seuraa hanketta Twitterissä @polkujatyohon ja #polkujatyohon.

Viimeksi muokattu 1.11.2016
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »