Maarit Karppinen, Pertti Kauranen, Päivi Kivikytö-Reponen ja Minna Lammi: Resurssiviisaus lähtee suunnittelusta

Hiilineutraaliin talouteen siirtyminen edellyttää raaka-aineiden kulutuksen pienentämistä koko yhteiskunnassa. Resurssiviisaassa taloudessa osataan arvioida, koska raaka-aine kannattaa kierrättää ja koska korvata kokonaan. Resurssiviisautta voidaan edistää myös hyödyntämällä kiertotalouden malleja.

Vasta käynnistyneessä CloseLoop-hankkeessa keskitytään kiertotalouden edistämiseen sellaisten metallien osalta, jotka ovat erityisen tärkeitä nyky-yhteiskunnassa. Kaikki Euroopan unionin maat ovat riippuvaisia muualta tuoduista raaka-aineista, jotka ovat keskeisiä ICT-, energia-, liikenne- ja hyvinvointisektoreilla. Monia näistä on erittäin vaikea korvata muilla aineilla. Tällaisia ovat esimerkiksi litium, beryllium, germanium, grafiitti, indium, antimoni, koboltti, platinaryhmän metallit, harvinaiset maametallit, tantaali ja wolframi. 

Muutokset EU:n talouksille hyvin merkittävien metallien saatavuudessa esimerkiksi poliittisten kriisien yhteydessä voivat nopeasti siirtää metallin EU:n kriittisten aineiden listalle. Näitä metalleja tuotetaan suureksi osaksi Kiinassa, mutta myös Venäjällä, Kongossa ja Brasiliassa. Kriittisten raaka-aineiden lista elää myös jatkuvasti kehitettävien uusien teknologioiden myötä.

Primäärituotannon lisääminen on yksi keino vähentää riippuvuutta. Kestävämpiä ratkaisuja ongelmaan ovat kierrätyksen parantaminen ja uusien korvaavien materiaalien kehittäminen. Resurssiviisaus lähtee jo tuotesuunnittelusta. Nykyään tuotesuunnittelussa keskitytään suorituskykyyn, mikä johtaa usein vaikeasti kierrätettäviin ratkaisuihin. Tulevaisuuden tuotesuunnittelussa pitäisi ottaa huomioon myös tuotteen korjattavuus, purettavuus, ehjien komponenttien uusiokäyttö sekä raaka-aineiden kierrätys.

Tieteellinen tutkimus pyrkii arvometallien ja muiden harvinaisten aineiden korvaamiseen yleisemmillä raaka-aineilla, sekä niiden tehokkaaseen talteenottoon ja kierrätykseen entistä alhaisempina pitoisuuksina. Digitalisaation avulla voidaan kehittää tuotemerkintöjä siten, että esimerkiksi elektroniikkaromua voidaan lajitella käytettyjen raaka-aineiden mukaan.

CloseLoop-hankkeessa tutkitaan yhtenä esimerkkikohteena litium-akkujen uusiokäyttöä ja kierrätystä. Tällä hetkellä akkumateriaalien kierrätystä ei juurikaan tehdä. Kierrätystä helpottaisi, jos niissä olisi sähköisesti luettava merkintä, jonka mukaan eri akkukemiat voisi erotella toisistaan kierrätyslaitoksella. Tulevaisuuden raaka-ainepiheihin akkuihin tähdätään myös kehittämällä elektrodimateriaaleja, joissa arvometallit on korvattu orgaanisilla yhdisteillä.

CloseLoop-hanke sai rahoituksen strategisen tutkimuksen neuvostolta kesäkuussa 2016. Yhteistyö yritysten, järjestöjen ja viranomaisten kanssa on lähtenyt liikkeelle innostuneesti. Teknisen tutkimuksen lisäksi yhteistyötahot odottavat hankkeelta tietoa siitä, miten kuluttajien turvallisuutta voidaan parantaa, millaiset liiketoimintamallit voisivat olla kiertotaloudessa toimivia ja miten lainsäädäntöä voidaan kehittää niin, että kiertotaloudesta voi tulla talouden vallitseva malli.

Viimeksi muokattu 4.10.2016
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »