Maarit Alasuutari: Tutkimussuunnitelmasta todeksi – CHILDCARE-hankkeen ensimmäiset kuukaudet

8.2.2016

Strategisen tutkimuksen neuvoston Tasa-arvo ja yhteiskunta –tutkimusohjelman rahoituspäätöksistä tuli tieto syyskuussa. Samalla kun päätös oli CHILDCARE-tutkimusryhmällemme iloinen yllätys, se merkitsi tiukkatahtisen työn aloittamista saman tien. Emme olleet hakeneet rahaa jo käynnistetylle hankkeelle, vaan aloitimme projektin toteutuksen vasta rahoituspäätöksen varmistuttua. Niin rahoittajalle kuin meille itsellemmekin oli myös tärkeää, että tutkimusprojekti käynnistyy mahdollisimman nopeasti ja sujuvasti. 

Kuvaaja: Aureli Mary

Käytännössä projektin käynnistäminen merkitsi monen asian työstämistä yhtä aikaa. Ensimmäisiä asioita oli hankkeen hallinnollisen tukirangan luominen, eli tarvittavien sopimusten tekeminen ja taloushallinnon kysymysten tarkentaminen. Tutkimuskonsortio sopi virallisesti hankkeen tavoitteista ja toteutuksen ehdoista Akatemian strategisen neuvoston kanssa. Lisäksi syksyn aikana hiottiin valmiiksi hankkeen kolmen konsortio-osapuolen välinen yhteistyösopimus.  Myös talouden kysymysten selvittely vei aikaa, sillä kaikkien konsortio-osapuolten rahoitus kulkee hankkeesta vastaavan yliopiston kautta.

CHILDCARE-hankkeessamme toimii reilut kymmenen tutkijaa. Sen toteutus perustuu vahvasti tutkijoiden ja tutkimusryhmien yhteistyöhön. Hyvä yhteistyö taas edellyttää tutuksi tulemista ja luottamusta. Sen perustan luominen oli yksi syksyn tavoitteista. Pidimmekin siksi jo marraskuussa kaksipäiväisen tutkimusseminaarin, jossa tutustumisen ohella konkretisoimme hankkeen lyhyemmän ja pidemmän tähtäimen tavoitteita ja tehtäviä. Tämäntyyppisiä intensiiviseminaareja toteutamme myös jatkossa.

Heti hankkeen aluksi oli myös tärkeää paneutua aineiston hankinnan kysymyksiin. Toteutamme tutkimuksemme 10 kunnan alueella eri puolilla Suomea. Otimme yhteyttä tutkimuskuntiimme ja haimme niiltä hankkeellemme tarvittavat tutkimusluvat. Oli hienoa huomata, että projektimme sai kunnissa erittäin myönteisen ja kiinnostuneen vastaanoton. Työstimme ja tarkensimme myös aineistonkeruusuunnitelmaamme, sillä tämän kevään urakkamme on melkoinen. Haastattelemme yhteensä noin sata asiantuntijaa tutkimuskunnissamme. He ovat varhaiskasvatuspalvelujen viranhaltijoita, kunnallispoliitikkoja ja yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottajia. Loppukeväästä toteutamme myös kyselytutkimuksen, jonka osallistumiskutsu lähetetään noin 15 000 yksivuotiaan lapsen vanhemmalle. Kun kesä koittaa, meidän on tarkoitus olla jo vahvasti analyysityössä kiinni.

Strategisen tutkimuksen rahoituksella toteutettavissa tutkimuksissa yhteiskunnallinen relevanssi ja vuorovaikutus tutkimuksen sidosryhmien kanssa on tärkeää. Omassa hankkeessamme tutkimuskuntamme ovat yksi keskeinen sidosryhmä. Viime viikolla järjestimme ensimmäisen yhteisen tapaamisen niiden edustajien kanssa. Tapaamisen innostunut ja ideoiva ilmapiiri sai tuntemaan, että nyt me olemme oikein toden teolla ”kädet savessa” hankkeemme toteuttamisessa.

Ryhmäkuva: Aureli Mary
Maarit Alasuutarin kuva: Wilma Tyni

Viimeksi muokattu 8.2.2016
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »