Harri Kaartinen: Väylät, metsät ja kaupungit (piste)pilveen

Tänään kaupunkien, metsien ja erilaisten väylien mallinnukseen tarvittavia pistepilviä keräävät lähinnä vain muutamat alan yritykset. Teknologiamurroksessa pistepilviä keräävät myös työkoneet, autot ja yksittäiset kansalaiset, muodostaen pistepilviekosysteemin. Hankkeessamme kaukokartoittajat (ihmiset gepseineen, satelliitteineen, ilmakuvineen ja laserkeilauksineen), robotiikan taitajat, maantieteilijät sekä tietotekniikan ja 3D-mallinnuksen osaajat hakevat ensimmäistä kertaa yhdessä ratkaisuja, joiden avulla muuttuvat instituutiot eli julkishallinnon säästöt ja yritysten kasvu ovat mahdollisia.

minikopteri

Sähkön siirtohinnat kuriin?

Suomessa on eritasoisia jänniteverkkoja yhteensä noin 400000 kilometriä, kymmenen kertaa maapallon ympärysmitta. Valtaosa verkostosta on ilmakaapeleita, jotka ovat alttiina myrskytuulien ja lumikuormien kaatamalle tai katkomalle puustolle. Sähkönjakelun turvaamiseksi sähköverkon rakenteita ja ympäristöä on kartoitettava. Tämä vaatii paljon lento- ja henkilötyötunteja, ja kalleutensa takia sitä voidaan toteuttaa ennakoivasti vain kaikkein kriittisimmillä verkon osilla. Valitettavan usein poikkeukselliset sääolot johtavatkin sähkölinjojen vaurioitumiseen. Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa on ensimmäisenä maailmassa kehitetty laserkeilaimella ja kameralla varustettu miehittämätön minikopteri. Kopteri voidaan ohjelmoida lentämään sähkölinjaa seuraten. Sen keräämästä kolmiulotteisesta pistepilvestä voidaan automaattisesti mitata tarkasti sähkölinjojen ja -pylväiden sijainti ja luoda 3D-malli verkosta ja sen ympäristöstä. Mallista voidaan löytää automaattisesti yksittäisetkin puut, jotka voivat kaatuessaan aiheuttaa linjan vaurioitumisen. Ennakoimalla ja poistamalla uhat parannetaan sähköverkon toimintavarmuutta ja kustannustehokkuutta.

Suomi elää metsästä (ja metsäkoneista)…

Metsäteollisuus tuottaa 20 % Suomen viennistä. Maailmanmarkkinoilla joudumme kilpailemaan puuplantaasituotannon kanssa, ja hintakilpailussa pärjätäksemme puuntuotantoketjun tulee olla mahdollisimman tehokas. Suomi ei pärjää bulkilla, joten metsäteollisuuden tuotteiden tulee olla pitkälle jalostettuja. Jotta oikeanlainen puu saadaan oikeaan käyttöön kustannustehokkaasti ja ekologisesti, tarvitaan teknologiaa joka yhdistää kaukokartoituksella saadun yksityiskohtaisen puustotiedon nykyaikaisten metsäkoneiden ohjaukseen. Ja myös toisin päin: metsäkoneiden keräämää puusto- ja ympäristötietoa käytetään päivittämään ja täydentämään kaukokartoitusaineistoja. Entistä älykkäämpi metsäkone ja metsän 3D-malli mahdollistavat puunkorjuun ja metsänhoidon optimoinnin. Suomen metsäteollisuuden visio on, että puuhuolto tuottaa lisäarvoa puun arvoketjuun ja tekee siitä 30 % nykyistä kustannustehokkaampaa. Tämä voidaan toteuttaa muun muassa digitalisoimalla metsämme pistepilviteknologian avulla.

…mutta yhä useampi asuu kaupungissa

Kaupungit kasvavat ja muuttuvat. Kaupunkisuunnittelulla ja kaavoituksella ohjataan näitä muutoksia. Suunnittelijat ja kaavoittajat tarvitsevat tehokkaita työkaluja, koska tarpeettomat viivästykset aiheuttavat kustannuksia ja lykkäävät investointeja. Avoimilla alustoilla toimivia ajantasaisia 3D-kaupunkimalleja voidaan käyttää suunnitteluun, vuorovaikutukseen ja palvelujen tuottamiseen. Kunnan tai valtion hallintoelimet tarvitsevat päätöksenteon tueksi realistiset visualisoinnit esitetyistä ratkaisuista. Kaupunkimalleja voidaan käyttää myös asukkaiden osallistamiseen. Muutoksen pelko on inhimillistä, tuntematon voi pelottaa, mutta 3D-mallien avulla muutos ja sen vaikutus voidaan tehdä tunnetuksi. 3D-kaupunkimallit ovat monelle näkyvin osa 3D-teollisuutta.

Pistepilviekosysteemia rakentamassa

Alussa kuvattu minikopterin prototyyppi on kaupallistettu yhteistyökumppanimme Sharper Shape Oy:n toimesta. Yhtiö on erikoistunut sähkölinjojen monitorointiin ja on kasvanut parissa vuodessa parinkymmenen ihmisen työpaikaksi. He laajentavat parhaillaan toimintaansa myös Suomen ulkopuolelle. Tämä on esimerkki tutkimuksella saavutetun osaamisen siirrosta kasvuyritykseen, mihin COMBAT-konsortiomme pyrkii yhdistämällä maanmittaus- ja automaatiotekniikkaa sekä automaattisia prosessointimenetelmiä.

Haluatko osallistua tulevaisuuden 3D-Suomen luomiseen? Ota yhteyttä: harri.kaartinen@nls.fi. Löydät meidät myös osoitteesta www.pointcloud.fi ja Twitteristä @pointcloudfi.

Kuvat: Heli Honkanen, Anttoni Jaakkola ja Hanna-Marika Halkosaari

Viimeksi muokattu 23.2.2016
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »