EN

Blogeja

DAC-hanke: Elävää kaupunkipolitiikkaa ihmisen mittakaavassa

Eri julkiset toimijat kehittelevät kaupungistumisen haasteisiin pureutuvia kaupunkiohjelmia, mutta kuinka tuoda innostunutta henkeä ja arjen mittakaavaa itse kaupunkiohjelmaan? Miten välittää innostus myös toteutukseen? Näitä kysymyksiä pohtivat DAC-hankkeen tutkijat blogissaan.

Lue lisää

James Scott: Information and Human Security

The contemporary security panorama in Europe suggests the advent of a new, hybrid era of systemic confrontation. Traditionally, effective security has involved the physical protection of persons, well-being and state integrity. Today, the strengthened link between security and information erodes the protective function of physical borders.

Lue lisää

Kuka päättää elintavoistasi?

On moneen kertaan osoitettu, että kakkostyypin diabetes, kuten monet muut krooniset sairaudet, on riskiryhmissäkin hyvin ehkäistävissä elintapoja muuttamalla. Miksi sairaus sitten lisääntyy kuin tulipalot kuumana kesänä? Miksi elintapamme suosivat sairauden puhkeamista? VTT:n tutkimusprofessori ja StopDia -hankkeen vastuututkija käsittelee aihetta blogissaan.

Lue lisää

 

STN-hankkeet esittäytyivät OECD:ssä

Strategisen tutkimuksen yksikön johtaja Jussi Vauhkonen pitää OECD:ta kiinnostavana areenana strategiselle tutkimukselle.

Hanna Rajalahti, Taidot Työhön -hankkeen viestintävastaava kirjoittaa blogissaan Evidence from the North -seminaarista ja siitä miten hyödyllistä verkostoituminen on.

Lue lisää

Monitieteistä, ratkaisukeskeistä ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa – Mitä strategisen tutkimuksen hankkeet tutkivat?

Mitä strategisen tutkimuksen hankkeet tutkivat konkreettisesti ja mitä yhteisiä piirteitä hankkeiden väliltä on mahdollista löytää? Monitieteisen ja laaja-alaisen lähestymistavan vuoksi yhtäläisyydet ovat pikemminkin sääntö kuin poikkeus, vaikka tutkimuksen lähtökohdat olisivat täysin erilaiset. Tutkimushankkeiden tilannekuvaraportteja läpikäynyt Strategisen tutkimuksen yksikön harjoittelija Tapani Tamminen kertoo havainnoistaan.

 Lue Lisää

Jussi S. Jauhiainen

Jussi S. Jauhiainen: Emme tienneet kun lähdimme silloin…

URMI-hanke tutkii kaupungistumisen tulevaisuutta, liikkuvuutta ja maahanmuuttoa. Hankkeen tarkastelun pääkohteena on Suomi, mutta ilmiöt ovat globaaleja. Pakolaisuuden kenttätutkimus on syventänyt suuresti hankkeen johtajan Jussi S. Jauhiaisen ymmärrystä ilmiöstä.

Lue lisää

 CloseLoop

CloseLoop mukana rakentamassa suomalaista akkuekosysteemiä

Sähköisen liikenteen edistämisellä ja uusiutuvan energian käytöllä on keskeinen sija rakennettaessa ilmastoneutraalia yhteiskuntaa. CloseLoop-hanke on ollut aktiivinen akkuekosysteemien rakentamisessa eri foorumeilla. CloseLoop-hankkeen tutkijat kertovat blogissaan miten projektissa tutkitaan mm. akkuteollisuuden raaka-ainevirtoja ja litium-akkuja, jotka ovat hyviä esimerkkikohteita arvometallien kiertotaloudesta. 

Lue lisää

 

Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla

Vietämme noin 1600 tuntia vuodessa työpaikoilla, joten niillä on suuri merkitys ja monia keinoja edistää terveyttä. Promo@Work -konsortion tutkijat kirjoittavat blogissaan tutkimuksestaan ja keinosta terveyden edistämiseksi työelämässä.

Lue lisää

 

Strategisen tutkimuksen Twitter-tilillä jo yli 2000 seuraajaa

Millaista on ylläpitää Twitter-tiliä, jonka aiheiden kirjo vaihtelee laserkeilauksesta varhaiskasvatukseen? Projektisihteeri Tiina Salo kirjoittaa blogissaan Twitterin merkityksestä strategisen tutkimuksen viestinnälle ja vuorovaikutukselle.

Lue lisää

Aikuiskoulutustuki edistää kouluttautumista ja ammatinvaihtoa

Aikuiskoulutustuki vaikuttaa työllisten kouluttautumiseen ja ammatinvaihtoon edistäen näin työn murrokseen sopeutumista. Aihetta tutkinut Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimuspäällikkö Antti Kauhanen esittelee tutkimustuloksiaan blogissaan.

Lue lisää

Voiko taiteen potentiaaliin luottaa?

Ovatko ihmisten mahdollisuudet kulttuuriseen osallisuuteen ja taiteen tuottamaan sivistykseen tärkeitä vain, jos ne voidaan kytkeä taloudelliseen hyötyyn? Miksi taide- ja kulttuuripalveluiden kehittäminen myös ilman hyötykärkeä on tärkeää? Aiheesta kirjoittavat blogissaan ArtsEqual-hankkeen tutkijat.

 Lue lisää

Maahanmuuttotutkimukseen liittyy kokeiluja - mitä niistä opimme?

Maahanmuutto on yksi strategisen tutkimuksen ohjelmien läpileikkaavista teemoista, jota tutkitaan monissa STN-hankkeissa. Osana tutkimusta ovat erilaiset kokeilut. Strategisen tutkimuksen ohjelmajohtaja Riitta Kosonen esittelee näitä blogissaan.

Lue lisää

Alustaliiketoimintamallit kehittyvät ja tarjoavat Suomelle uusia mahdollisuuksia

PVN -hanke tutkii, miten alustatalous toimii ja kuinka yritykset ja yhteiskunta voivat siinä menestyä. Globaalit alustajätit parantavat tuottavuutta ja tarjoavat edellytyksiä kehittää alustoihin liittyviä innovaatioita. Mutta onko tulevaisuudessa pelattava amerikkalaisten ja kiinalaisten luomilla säännöillä? Ei välttämättä, mikäli olemme mukana rakentamassa arvon luomisen ja jakamisen uusia malleja. Blogissa kerrotaan, miten uutta teknologiaa voi hyödyntää tähän.

Lue lisää

 

Toiselle asteelle siirtyminen ja syrjäytymisen riski

Vuosina 2000-2003 ainoastaan 40 % niistä nuorista, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa, oli työelämässä. Tutkimusprofessori Tuomas Pekkarinen Oma linja -konsortiosta kirjoittaa blogissaan siitä, miten ilman toisen asteen opiskelupaikkaa jääminen vaikuttaa nuoren elämään.

Lue lisää 

Kuva  Ruokavalio-tutkimukseen osallistuneet koehenkilöt saivat viikoittaiset ruokatarvikkeensa kylmälaukussa. Kuva: Erkki Oksanen / Luke.

Monipuolisempi proteiinijärjestelmä luo hyvinvointia ja kestävyyttä

Sirkkoja, sieniä vai kvinoaa – mistä suomalaiset  tulevaisuudessa saavat proteiininsa? ScenoProt-konsortion johtaja Anne Pihlanto pohtii blogissaan kestävän ja monipuolisen ruokajärjestelmän edellytyksiä.

Lue lisää

Tuulituhoja, kuva Heli Peltola

FORBIO tuottaa uutta osaamista ja avoimia paikkatietoaineistoja riskien hallintaan 

Metsien hoitoa tehostamalla voidaan lisätä metsien kasvua ja ainespuuhakkuita jopa 80 miljoonaan kuutiometriin vuodessa tulevina vuosikymmeninä ilman, että Suomen metsävarat vähenevät nykyisestä tasosta. Miten tämä tapahtuu, siitä kirjoittaa blogissaan professori Heli Peltola.

Lue lisää

Blogiarkisto

Viimeksi muokattu 3.9.2018
Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJASELOSTEET »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »