EN

Blogeja

Strategisen tutkimuksen tulosten jäljillä

Tänä syksynä 14 strategisen tutkimuksen hanketta päättyy ja on aika arvioida ensimmäistä kertaa myös STN:n ohjelmien toimintaa. Strategisen tutkimuksen vt. johtaja Jyrki Hakapää pohtii blogissa miten ja miksi ohjelmien toimintaa ja vaikuttavuutta tulisi arvioida ja miten arvioinnin tuloksia voidaan tulevaisuudessa hyödyntää.

Lue lisää

 

Ohjelmajohtajilta: Tutkimushankkeiden kokeilujen jatkuvuus tulee turvata

Hankkeiden rahoituksen päättyminen pysäyttää liian helposti kehitettyjen ratkaisujen ja kokeilujen leviämisen laajemmin yhteiskuntaan ja hajottaa luotuja yhteistyöverkostoja. Ohjelmajohtajat Eveliina Saari ja Riitta Kosonen pohtivat blogissaan ratkaisuja päätyvien hankkeiden työn säilyttämiseen ja jatkamiseen.

Lue lisää

Tutkimuksella vaikuttamisessa tärkeintä on tunnistaa oikeat ihmiset – Päättyvien STN-hankkeiden kokemuksia ja vinkkejä vaikuttamiseen

Kuinka luodaan toimiva yhteistyö suuressa tutkimuskonsortiossa? Miten tutkimustieto saadaan tehokkaimmin mukaan päätöksentekoon? Kolme vuotta työskennelleiden ja pian päättyvien STN-hankkeiden Winlandin, COPE:n ja PROMEQ:n konsortiojohtajat jakoivat haastattelussa kokemuksiaan hankkeiden sisäisestä yhteistyöstä sekä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Lue lisää

 

Ohjelmajohtajalta: Eriarvoisuus Suomessa - Sein ja Sollen: mitä on ja mitä pitäisi olla?

Miksi eriarvoisuuden koetaan Suomessa syvenevän, vaikka kansainväliset vertailut näyttävät muuta? Ohjelmajohtaja Olli Kangas kirjoittaa blogissaan eriarvoisuuden problematiikasta ja siitä, miten strategisen tutkimuksen hankkeet aihetta tutkivat.

Lue lisää

 

Hyvä tietopohja, parempi hoitoprosessi

Tiedämme Suomessa hoitosuositusten toteutumisesta valitettavan vähän. Laatutiedon puute on merkittävä hoidon laadun vaihtelua ja sitä kautta epätasa-arvoa lisäävä tekijä. IMPRO-tutkimushankkeessa pyritään erityisesti parantamaan kansallisten ja alueellisten terveydenhuollon tietoaineistojen käyttöä hoitoprosessien ja laadun arvioinnissa.

Lue lisää

 

Ohjelmajohtajalta: Yhdessä tekemisen ilot ja haasteet    

Strategisen tutkimuksen hankkeet käsittelevät monimutkaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä, joten yksi tutkimushanke, tai edes yksi tutkimusohjelma ei voi kattaa koko aihealuetta. Ohjelmajohtaja Mikael Hildén kertoo blogissaan, miten yhteistyötä hankkeiden ja ohjelmien välillä käytännössä toteutetaan.

Lue lisää

 

Turvallisuus ja kestävyys kytkeytyvät toisiinsa

Tänä vuonna päättyvä Winland-hanke on tarkastellut Suomen energia-, ruoka- ja vesiturvallisuutta monitieteisen ja tieteidenvälisen tutkimuksen sekä yhteiskehittämisen ja tulevaisuusskenaarioiden avulla. Hankkeen vuorovaikutusasiantuntija Kirsi-Marja Lonkila esittelee blogissaan hankkeen tuloksia.

Lue lisää

 

“Puhutaan hetki siitä mikä EI ole ok.” – Yhteiskunnallista vuorovaikutusta käytännössä

Tutkimuksen vaikuttavuuden ajatellaan lisääntyvän, kun tutkijat ovat työnsä kaikissa vaiheissa tiiviisti yhteydessä muun yhteiskunnan kanssa. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Entä millainen vuorovaikutus tavoittaa ja puhuttelee nuoria?

Lue lisää

 

Pelkkä äänestäminen ei tee pätevämpiä kansalaisia   

Vaalien alla käydyssä julkisessa keskustelussa näkökulma rajoittuu helposti vain vaaleihin ja äänestämiseen, vaikka poliittista osallistumista sekä kansalaispätevyyttä pitäisi pohtia kokonaisvaltaisemmin. ”Poliittinen osallistuminen on kuin mikä tahansa muukin taito: harjoiteltavissa”, kirjoittaa tutkija Mikko Leino PALO-hankkeesta blogissaan.

 Lue lisää

 

Viheliäisten ongelmien ratkaiseminen edellyttää uudenlaista dialogia

Viheliäisillä ongelmilla tarkoitetaan monimutkaisia, epävarmoja, ristiriitaisia ja komplekseja ongelmia, joiden ratkaisuilla on kiire. Strategisen tutkimuksen ohjelmajohtaja Kaisa Korhonen-Kurki esittelee blogissaan hankkeiden kehittelemiä uusia osallistumisen käytäntöjä, joiden avulla uudenlaista dialogia näiden ongelmien ratkaisemiseksi voidaan rakentaa.


Lue lisää

Professor Maija Setälä

Maija Setälä: Citizens’ Initiative Review and Finnish local politics

In February 2019, a Citizens’ Jury convened in Korsholm (Mustasaari) to deliberate on the proposed merger of the municipality with the neighboring city of Vaasa. This Citizens’ Initiative Review process was part of the SRC PALO project. Read project PI Maija Setälä's reflections on the process.

Read more

Riitta Kosonen, professori Aalto-yliopistossa

Yhteiskehittäminen on strategisen tutkimuksen ydin

Strategisen tutkimuksen konsortioiden tutkijoilla on suorainen nälkä päästä kertomaan päättäjille tutkimustuloksistaan, näkemyksistään ja niistä nousevista politiikkasuosituksista, kertoo ohjelmajohtaja Riitta Kosonen. Tältä osin strategiselle tutkimukselle asetetut tavoitteet tullaan varmasti saavuttamaan: tutkijat pyrkivät aktiivisesti vaikuttamaan päättäjiin.

Lue lisää

Blogiarkisto

Viimeksi muokattu 22.8.2019
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »