Kohti arviointia 2.0 -seminaari 19.5.2017

25.4.2017

Kokeilukulttuurin edistäminen ja säädösten sujuvoittaminen kuuluvat hallituksen kärkihankkeisiin. Tämä luo kysyntää ja haastetta myös arvioinneille. Arviointien tulee kyetä tarkastelemaan yhteiskunnallisia toimenpiteitä ja päätöksiä sekä toteutuksen aikana että etuja jälkikäteen.

Kokeilut ja sujuvoittamispyrkimykset voivat johtaa merkittäviin muutoksiin yhteiskunnan sääntelyjärjestelmissä ja julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin uudentyyppisiin yhteistyösuhteisiin. Ne voivat myös luoda uusia keinoja vastata entistä laajempiin kansallisiin ja kansainvälisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Näihin kuuluvat mm. ilmastonmuutos ja laajemmin kestävä kehitys, koulutukseen kohdistuvat uudet vaatimukset, ikääntyminen, muut väestörakenteen muutokset ja urbanisoituminen.

Haasteet arvioinnille syntyvät mm. siitä, että rajat arvioijien, arviointikohteiden, arviointien tilaajien ja arviointien hyödyntäjien välillä muuttuvat häilyvimmiksi. Miten arvioija voi osallistua kokeilujen kehittämiseen ja samalla säilyttää kriittisen tarkastelijan roolinsa? Mitkä menetelmät ovat relevantteja uudessa tilanteessa? Mikä on osallistumisen merkitys?

Näitä ja muita arvioinnin ajankohtaisia kysymyksiä käsitellään strategisen tutkimuksen neuvoston tutkimusohjelmien, Suomen Arviointiyhdistyksen, valtioneuvoston kanslian, ympäristöministeriön rakennetun osaston ja Suomen ympäristökeskuksen järjestämässä seminaarissa 19.5. 2017 klo (8.30)9.00 -12.00. Ilmoittautuminen 12.5. 2017 mennessä täällä.

Paikka: Suomen ympäristökeskus SYKE, Mechelininkatu 34a, Helsinki.

Seminaari on tarkoitettu arviointitiedon käyttäjille, arviointien tilaajille, arviointien toteuttajille ja tutkijoille. Esityksiä on mahdollista seurata myös videoyhteyksillä. Seminaarin

Tervetuloa osallistumaan ja keskustelemaan!

OHJELMA: Polkuja kohti arviointia 2.0 – arvioinnin toteutus ja käyttö

Puheenjohtaja prof. Mikael Hildén, STN/SYKE

8:30 Kahvi

9:00 Miksi arviointi 1.0 ei riitä
         Kehitysyhteistyön evaluointiyksikön päällikkö Jyrki Pulkkinen, UM

9:10 Tutkimuksen asetelma ja design: intervention suunnittelu ja arvioinnin vuorovaikutus
         professori Sari Rissanen Itä- Suomen yliopisto, PROMEQ-hanke

9:40 Paikallisten kokeilujen arviointi: Esimerkkinä energia- ja ilmastokokeilut
         professori Eva Heiskanen Helsingin yliopisto, SET-hanke

10:10 Mikrosimuloinnin käyttö politiikkojen arvioinnissa
          erikoistutkija Pertti Honkanen, Kela

10:40 Osallistava arviointi – esimerkkinä ammatillisen koulutuksen reformi
           arviointineuvos Mari Räkköläinen, Karvi

11:10-11:45 Paneeli- ja yleisökeskustelu, mm.

  • Kuinka arviointien tilaajat/käyttäjät osallistuvat arviointien suunnitteluun ja toteutukseen?
  • Miten saada arviointi toimimaan oppimisprosessina?
  • Miten lisätä arviointien vaikuttavuutta?

 

Lisätietoa

Lisätietoa seminaarista tarvittaessa antaa strategisen tutkimuksen ohjelmajohtaja Mikael Hildén (mikael.hilden@ymparisto.fi).

Viimeksi muokattu 11.5.2017
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »