SV EN

Rahoituksen käytön ehdot

Suomen Akatemian tutkimusrahoituksen hauissa ja tutkimusrahoituspäätösten valmistelussa, päätöksenteossa ja toimeenpanossa sovelletaan kokonaiskustannusmallia eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta. Tämä vaikuttaa määrärahojen hakemiseen, budjetointiin, määrärahojen osoittamiseen käyttäjille, kirjanpitoon ja raportointiin. Kokonaiskustannusmalli ei koske akatemiaprofessorin ja akatemiatutkijan tehtäviä eikä apurahoja.

Rahoituksen käytön yleiset ehdot ja ohjeet 2018—2019 viimeisin päivitys löytyy tästä.

Suomen Akatemian lähtökohtana on, että tutkimusrahoitus on luonteeltaan yhteisrahoitteista toimintaa, jossa rahoitettavan hankkeen kustannuksista vastaa aina vähintään kaksi osapuolta. Akatemialta rahaa haettaessa yliopistot, tutkimuslaitokset ja muut tutkimusorganisaatiot sitoutuvat yhteisrahoitteiseen toimintaan omalla rahoitusosuudellaan.

Rahoitusmuodoissa strategisen tutkimuksen rahoitus ja yliopistojen profiloitumisen vahvistaminen Akatemian rahoitusosuus on täysimääräistä. Akatemian rahoitusosuus kokonaiskustannuksista on 100 prosenttia.

Kokonaiskustannusmallia sovellettaessa Suomen Akatemian rahoitusosuus on yleensä enintään 70. Tutkimusinfrastruktuurien rahoituksessa Akatemian rahoitusosuus on enintään 70 prosenttia. Rahoitusosuutta sovelletaan samalla tavoin hankkeen kaikkiin kustannuksiin eli sekä välittömiin että välillisiin kustannuksiin, kuten esimerkiksi yleiskustannusosuuteen. Akatemia antaa rahoitusmuodoittain tarkemmat ohjeet hyväksyttävistä kustannuksista, esimerkiksi hakuilmoituksessa.

Lisätietoja kokonaiskustannusmallista.

Rahan käytössä tulee noudattaa niin asiaan liittyvää lainsäädäntöä kuin Akatemian antamia erillisiä ohjeita. Jos muuta ei ole päätetty, rahoituksen käytössä noudatetaan ao. rahoituspäätöksen liitteenä olevaa ja kulloinkin voimassa olevia yleisiä ehtoja ja ohjeita ja päätöksen mahdollisia erityisehtoja.

Ehdoton periaate rahoituksen käytössä on, että määrärahaa saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Tästä ovat vastuussa rahoitusmyönnön saanut suorituspaikka ja tutkimuksen vastuullinen johtaja.

Akatemian rahoituksella hankitut tarvikkeet, laitteet ja kirjallisuus jäävät suorituspaikan omistukseen ja hallintaan. Osapuolet voivat keskenään sopia muusta menettelystä tutkimusinfrastruktuurin asioissa kirjallisesti ja ilmoittamalla siitä Akatemialle jo infrastruktuurirahoitusta haettaessa. Hankinnoissa noudatetaan kyseisen suorituspaikan hankintamenettelyä koskevia ohjeita.

Yleiset ehdot ja ohjeet ovat olennainen osa yksittäistä rahoituspäätöstä. Ne toimitetaan määrärahan saajalle ja vastuulliselle johtajalle yhdessä rahoituspäätöksen kanssa. Yleiset ehdot ja ohjeet -asiakirjat eri vuosilta  löytyvät alempaa Lisätietoja-kohdasta.

Rahoituksen saaneen tutkijan on  syytä tutustua Suomen Akatemian tutkimuseettisiin ohjeisiin ja tasa-arvosuunnitelmaan vuosille 2014-2016  (pdf).

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 15.8.2018
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »