SV EN

Aineistonhallintasuunnitelma

Mahdollisimman avoin, tarvittaessa suojattu

Liitä hakemukseen erillisenä liitteenä pakollinen aineistonhallintasuunnitelma, jossa kuvaat tutkimusaineiston hallinnan hankkeen aikana ja hankkeen päättymisen jälkeisen avaamisen perusteet. Jätä liite myös siinä tapauksessa, jos tutkimuksessa ei synny säilytettävää tutkimusaineistoa tai jos käyttämäsi aineisto on jo avointa. Kuvaa tilanne liitteellä lyhyesti vastaten kysymyksiin ytimekkäästi ja soveltuvin osin.

Laadi aineistonhallintasuunnitelma alla olevan jäsentelyn mukaisesti. Voit käyttää apuna DMPTuuli-työkalua tai kirjoittaa suunnitelman ilman sitä. Liitteen jäsentely ja sisältö ovat samat käytätpä kumpaa tapaa tahansa.

Aineistonhallintasuunnitelmassa kuvattavista yksityiskohdista annetaan lisäohjeita DMPTuulissa ja Akatemian verkkosivuilla. Kummallakin sivustolla on esitetty samat lisäohjeet, minkä ohella DMPTuulissa on esillä yliopistokohtaisia ohjeistuksia. Lisäksi Tietoarkisto (FSD) on laatinut kattavan ohjeistuksen sekä aineistonhallintasuunnitelmien malleja.

Lisätiedot:

Aineistonhallintasuunnitelman jäsentely

Mainitse aineistonhallintasuunnitelman ensimmäisellä sivulla hakijan (hankkeen vastuullisen johtajan) nimi, tutkimusaihe, hakemusnumero ja suunnitelman päiväys. Suunnitelman pituus voi olla 1–2 sivua. DMPTuuli-työkalulla tulostetun suunnitelman pituus on tekstin asettelun vuoksi vähän pidempi.

1.    Aineiston yleiskuvaus ja laatu

Minkä tyyppisiä tutkimusaineistoja (esimerkiksi kvalitatiivinen, kvantitatiivinen, mittausaineisto) hankkeessa kerätään tai käytetään? Aineistot voivat olla uusia tai jo avoimia. Mitkä ovat aineistojen tiedostomuodot? Miten aineiston yhtenäisyys ja laatu varmistetaan?

Aineistojen sisältö esitellään tarkemmin tutkimussuunnitelmassa.

2.    Aineiston hallintaan liittyvien eettisten periaatteiden ja lainsäädännön noudattaminen

Miten aineiston säilytykseen liittyvät mahdolliset eettiset kysymykset (esimerkiksi arkaluontoiset henkilöihin liitetyt tiedot, muiden pääsy aineistoihin) otetaan huomioon? Miten aineiston omistus- ja käyttöoikeudet hallinnoidaan?

Huomaa, että aineiston keräämiseen ja tutkimuksen toteuttamiseen liittyvät eettiset näkökulmat kuvataan tutkimussuunnitelmassa.

3.    Aineiston dokumentointi ja meta- eli kuvailutiedot

Miten tutkimusaineisto dokumentoidaan, jotta se on löydettävissä, saavutettavissa, yhteentoimivaa ja uudelleen käytettävissä? Minkälaisia tunnistetietoja ja metatietostandardeja käytetään?

4.    Tallentaminen ja varmuuskopiointi hankkeen aikana

Miten aineisto tallennetaan ja miten taataan sen tietoturva (esimerkiksi pääsy aineistoon) hankkeen elinkaaren aikana?

5.    Aineiston avaaminen ja pitkäaikaissäilytys hankkeen päätyttyä

Miten aineiston jatkokäyttö tehdään mahdolliseksi ja milloin aineisto avataan muiden käyttöön? Minkä tahon (tietoarkisto, tallennuspalvelu tai vastaava) kanssa aineistojen hallinta ja avaaminen toteutetaan? Onko aineistojen avaamiseen ja pitkäaikaissäilytykseen varattu resursseja?

Mikäli aineistoa ei voida avata jatkokäyttöä varten, ilmoita miten ja missä sen meta- eli kuvailutiedot avataan.

Huomaa, että myös Akatemian verkkosivuilla on julkaistu kunkin kohdan osalta DMPTuulissa olevat Akatemian perustelut sekä vinkit parhaista käytännöistä: Akatemian yksityiskohtainen aineistonhallintasuunnitelmaohje ja vinkit parhaista käytännöistä DMPTuulissa.

Päivitetty syyskuun hakuilmoituksen 2018 mukaan

Viimeksi muokattu 20.6.2018
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »